Vis studentum.no som: Mobil

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 3 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Bachelor
Oppstart: Høst - Notodden

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Høgskolen i Sørøst-Norge

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Ønsker du en aktiv arbeidsdag med barn og ungdom? Samfunnet har bruk for kunnskapsrike og engasjerte faglærere. Vi tilbyr en yrkesrettet utdanning som gir deg praktisk erfaring og pedagogisk forståelse.

Hvorfor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag?

Faglærerutdanningen er en dybdeutdanning i et bredt fag- og profesjonsområde. Studiet gir deg praktisk erfaring i mange ulike former for aktivitet, friluftsliv og idrett. Du får utvikle dine egne ferdigheter og kunnskaper. Prøv deg i alt fra ballspill og basistrening, til ski, svømming, dans, orientering, friidrett og friluftsliv.

Som faglærer er formidling en stor del av studiet. Du får erfaring i å planlegge friluftlivsturer, lede undervisning, og skape et inkluderende læringsmiljø. Her er det fokus på respekt, toleranse og omsorg – slik at du vil bli en god kroppsøvingslærer for alle elever!

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til å undervise som faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og som lærer på idrettsfaglig studieretning i videregående skole.

Du får høy kompetanse i et fagområde den norske skolen har stort behov for. Tidligere kandidater fra Høgskolen i Sørøst-Norge er faglærere på idrettslinjer, ledere for kroppsøvingsseksjonen på sin skole, lærere i kroppsøving i grunnskole og videregående skole. Noen kombinerer kroppsøving med andre skolefag i utdanningen. Noen arbeider også som instruktører eller i administrative stillinger i offentlig eller privat sektor.

Videre studier/jobbmuligheter

Vil du studere videre? Du vil bli kvalifisert for masterstudiet i Kroppsøving, idrett og friluftsliv og andre masterstudier innenfor kroppsøvings-­ og idrettsområdet. Vil du ha lektorkompetanse? Da kan du kombinere studiet med et masterstudium.

Opptakskrav/Søknad

For å kvalifisere til faglærer må du dokumentere:

  • generell studiekompetanse
  • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i Norsk (393 timer)
  • gjennonsmittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg