Vis studentum.no som: Mobil

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.


For kontakt eller mer informasjon om Høgskolen i Sørøst-Norge, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Forkurs Sted
Forkurs for ingeniørutdanning Flere studiesteder (2)
Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter Flere studiesteder (5)
Årsstudium
Alpine Ecology and Environmental Management
Bedriftsøkonomi - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Design i nye medier - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Design, redesign og saum av klede - Grunnstudium Rauland
Digital mediedesign - Årsstudium Notodden
Engelsk - Årsstudium
Environmental Arts – "Formgiving" and Sloyd Notodden
Event & Sport Management - Årsstudium Drammen
Folkekunst, tre – metall – tekstil 1 - Årsstudium Rauland
Folkekunst, tre – metall – tekstil 2 - Årsstudium Rauland
Folkemusikk 1 - Årsstudium Rauland
Folkemusikk 2 - Årsstudium Rauland
Forfatterstudium - Årsstudium
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1 - Årsstudium
Historie - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Idéhistorie - Årsstudium Nettstudier
Idrett - Årsstudium
Informasjonsbehandling - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Internasjonal forståelse og samarbeid - Årsstudium Horten
IT og informasjonssystemer - Årsstudium
Jus - Årsstudium Ringerike
Kroppsøving og idrettsfag - Årsstudium Notodden
Kultur og ledelse - Årsstudium
Kunst og design - Årsstudium Horten
Kunst og håndverk - Årsstudium Notodden
Ledelse - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Leire, Kunst og design 1 - Årsstudium Notodden
Leire, Kunst og design 2 - Årsstudium Notodden
Matematikk - Årsstudium Horten
Musikk - Årsstudium Horten
Natur og miljø - Årsstudium
Naturfag - Årsstudium Nettstudier
Nordic Skiing and Outdoor Life (friluftsliv) - Utvekslingskurs
Norsk - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
Norwegian Folk Music - Utvekslingskurs Rauland
Outdoor Education and Experiential Learning - Utvekslingskurs Horten
Outdoor life, Culture and Ecophilosophy - Utvekslingskurs
Physical Education, Sports, Culture and Society - Utvekslingskurs Notodden
Sosiologi - Årsstudium Horten
Spansk (nett- og samlingsbasert) - Årsstudium Nettstudier
Tegning og bilde - Årsstudium Notodden
Tekstil - Kunst og design 1 - Årsstudium Notodden
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1 - Årsstudium Notodden
Ungdomskunnskap - Årsstudium Horten
Bachelor
Barnehagelærer - Bachelor Flere studiesteder (5)
Barnehagelærer, samlings- og nettbasert - Bachelor Flere studiesteder (2)
Barnevern i et flerkulturelt samfunn - Bachelor Porsgrunn
Byggdesign, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Byggdesign, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Dataingeniør - Bachelor Kongsberg
Datateknikk, ingeniør - Bachelor Horten
Eiendomsmegling - Bachelor
Elektroingeniør, spesialisering kybernetikk og mekatronikk - Bachelor Kongsberg
Elkraftteknikk, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Elkraftteknikk, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Engelsk - Bachelor Flere studiesteder (2)
Ex.phil, ex.fac og innføring i sosiologi Horten
Ex.phil og ex.fac
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk - Bachelor Notodden
Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Notodden
Folkekunst, tre – metall – tekstil - Bachelor Rauland
Folkemusikk - Bachelor Rauland
Forretningsjus og økonomi - Bachelor Ringerike
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning - Bachelor
Historie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Idrett, ernæring og helse - Bachelor Horten
Idrettsvitenskap - Bachelor
Informatikk - Bachelor
Informatikk og automatisering, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Informatikk og automatisering, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Innovasjon og entreprenørskap - Bachelor
Internasjonal markedsføring - Bachelor
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) - Bachelor Drammen
IT og informasjonssystemer - Bachelor Flere studiesteder (3)
Jus - Bachelor Ringerike
Kulturledelse - Bachelor
Lysdesign - Bachelor Kongsberg
Marinteknisk drift - Bachelor Horten
Markedsføringsledelse - Bachelor Ringerike
Maskinteknisk design - Bachelor Porsgrunn
Maskinteknisk design, Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Mikro- og nanosystemteknologi/elektronikk - Bachelor Horten
Natur, miljø og friluftsliv - Bachelor
Natur og miljø - Bachelor
Nautikk - Bachelor Horten
Norsk - Bachelor Horten
Optometri - Bachelor Kongsberg
Plan- og infrastruktur, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Plan- og infrastruktur, ingeniør Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Radiografi - Bachelor Drammen
Regnskap og revisjon - Bachelor Flere studiesteder (2)
Reiselivsledelse - Bachelor Ringerike
Ren energi- og prosessteknologi - Bachelor Porsgrunn
Ren energi- og prosessteknologi, Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Skipsfart og logistikk - Bachelor Horten
Sosiologi - Bachelor Horten
Spesialpedagogikk - Bachelor Notodden
Språk og litteratur - Bachelor
Statsvitenskap - Bachelor Drammen
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (3)
Sykepleie, deltid - Bachelor Porsgrunn
Tresemesterordning (TRES), Ingeniørfag Flere studiesteder (3)
Turisme og ledelse - Bachelor
Vernepleie - Bachelor Porsgrunn
Visuell kommunikasjon - Bachelor Drammen
Visuelle kunstfag og design - Bachelor Notodden
Økonomi og ledelse/administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (5)
Master, 2 år
Akvatisk økologi - Master
Anestesisykepleie - Master Horten
Avansert klinisk sykepleie - Master Drammen
Design, kunst og håndverk - Master Flere studiesteder (2)
Electrical Power Engineering - Master Porsgrunn
Energy and Environmental Technology - Master Porsgrunn
Executive Master of Management - Master Drammen
Faglitterær skriving - Master Horten
Forebyggende arbeid med barn og unge - Master Porsgrunn
Helsefremmende arbeid - Master Horten
Hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling - Videreutdanning Drammen
Industrial IT and Automation - Master Flere studiesteder (2)
Innovasjon og ledelse - Master Horten
Intensivsykepleie - Master Horten
Jordmorfag - Master Horten
Karriereveiledning - Master Drammen
Klinisk helsearbeid - Master Drammen
Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag - Master
Kulturstudier - Master
Menneskerettigheter og flerkulturalitet - Master Drammen
Mikro- og nanosystemteknologi - Master Horten
Natur-, helse- og miljøvern - Master
Norskdidaktikk - Master Horten
Optometri og synsvitenskap - Master Kongsberg
Pedagogikk - Master Horten
Pedagogikk med vekt på didatikk og ledelse - Master Notodden
Process Technology - Master Flere studiesteder (2)
Samfunnsvitenskap - Master Horten
Smart Systems Integration - Master Horten
Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master Kongsberg
Systems Engineering - Master Kongsberg
Systems Engineering with Embedded systems - Master Kongsberg
Tradisjonskunst - Master Rauland
Utdanningsvitenskap - Master Flere studiesteder (2)
Økonomi og ledelse - Master Ringerike
Økonomi og ledelse (Siviløkonom) - Master Ringerike
Master, 5 år
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Flere studiesteder (5)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 Flere studiesteder (5)
Lektorutdanning i historie - Master Horten
Lektorutdanning i norsk - Master Horten
Lektorutdanning i realfag - Master Kongsberg
Siviløkonom (5-årig) - Master Flere studiesteder (2)
Videre- og etterutdanning
Advanced Systems Architecting - Videreutdanning Kongsberg
Aktiv omsorg - Videreutdanning Porsgrunn
Aldring og eldreomsorg - Videreutdanning Porsgrunn
Alternativ og supplerende kommunikasjon - Videreutdanning Horten
AutoCAD - Videreutdanning Nettstudier
Barnehagepedagogikk - Videreutdanning Horten
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere - Videreutdanning Notodden
Barnevern i et minoritetsperspektiv - Videreutdanning Porsgrunn
Biomekanisk terapi, Sko, bevegelse og helse - Videreutdanning Drammen
Coaching og ledelse - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Demens og alderspsykiatri - Videreutdanning Drammen
Dermatologisk sykepleie - Videreutdanning Drammen
Dialogisk praksis - Videreutdanning Drammen
Engelsk, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Engelsk årsenhet - grunnskoletrinnet 5-10 Drammen
Ernæring og helse – Videreutdanning Drammen
EU-Prosjektledelse - Videreutdanning Drammen
Geografiske informasjonssystemer - Videreutdanning
Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Glaukom i optometrisk praksis - Videreutdanning Kongsberg
Grunnleggende arbeidsrett - Videreutdanning Drammen
Helhetlig karriereveiledning – Videreutdanning Drammen
Helsefremmende veiledning - Videreutdanning Horten
Helseledelse - Videreutdanning Drammen
Helsesøster - Videreutdanning Porsgrunn
Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
IKT i læring - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Innføring i Norsk folkemusikk - Grunnstudium Rauland
Intervensjonsradiografi - Videreutdanning Drammen
Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner - Videreutdanning Drammen
Kosmetisk dermatologisk sykepleie - Videreutdanning Drammen
Kreativ maskinstrikking 1 - Videreutdanning Rauland
Kreativ maskinstrikking 2 - Videreutdanning Rauland
Kreftsykepleie - Videreutdanning Horten
KRLE 1 for trinn 1-7 - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
KRLE 2 for trinn 5-10 - Årsstudium Drammen
Kropp, helse og bevegelse - Videreutdanning
Kunst og håndverk, 1.-7. trinn og 5.-10.trinn - Videreutdanning Horten
Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning Drammen
Kuratoarbeid
Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning Drammen
Mat og helse 1 - Videreutdanning Horten
Mat og helse 1 for grunnskoletrinn 1-7 og 5-10 Horten
Matematikk 1 - grunnkurs Horten
Matematikk 2A – tall, geometri, funksjonslære og sannsynlighet Horten
Montessoripedagogikk - Videreutdanning Horten
Musikk 1 - for grunnskoletrinn 1-7 - Videreutdanning Horten
Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning Horten
Norsk for lærere som underviser språklige minoriteter, modul 1 - Videreutdanning Nettstudier
Operasjonssykepleie - Videreutdanning Horten
Pedagogisk veiledning - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Psykisk helsearbeid - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Samfunnsfag 1, grunnskoletrinn 1-7 - Videreutdanning Drammen
Samfunnsfag 2, grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Samfunnsfag årsenhet for grunnskoletrinn 5-10 Horten
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - Videreutdanning Porsgrunn
Spesialpedagogikk - Videreutdanning Porsgrunn
Tekstil – kunst og design 2 - Videreutdanning Notodden
Tre med metall – Kunst, håndverk og design 2 - Videreutdanning Notodden
Veiledning - Videreutdanning Drammen
  • = Studentreportasje finnes

Kontakt skolen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Omtaler

.   |   12.02.2018
.
          (4)
FHsam   |   07.06.2009
HIBU er bra skole, ligger på et veldig fintområde. Jeg gikk på optometrylinjen, som er veldig krevende linje, men trossalt så er det verdt å studere her. Anbefaler
          (3)