Vis studentum.no som: Mobil

Vernepleier - Bachelor

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Heltid
3 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Bachelor
Oppstart: Høst - Fredrikstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Vernepleier - Bachelor

Bachelor i Vernepleie

Ta bachelor i vernepleie på heltid eller deltid

Ønsker du å studere vernepleie? Høgskolen i Østfold tilbyr bachelor i vernepleie som heltidsstudium over tre år. 

En profesjonell bistandsyter for folk med ulike funksjonsvansker er en passende beskrivelse av vernepleieren. Du veileder og støtter brukerne i arbeidet med å mestre sin egen hverdag og beherske nye oppgaver. Vernepleieren tilrettelegger brukerens nære omgivelser, og er ofte brukers stemme utad. Slik bidrar du til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne.

Lær vernepleierfaglig arbeid

Vernepleierfaglig arbeid lærer du gjennom en kombinasjon av teoretiske og praktiske studier. Teorien består av fire hovedtemaer: Miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, helsefaglige emner, psykologiske og pedagogiske emner samt samfunnsvitenskapelige og juridiske emner.

Undervisningsmetodene veksler mellom forelesninger, arbeid i seminargrupper, arbeid i basisgrupper og individuell ferdighetstrening i de praktiske studiene. Du må selv delta aktivt i undervisningen og på den måten utvikle dine verdinormer, holdninger, evne til innlevelse og evne til samspill. 

Praksis som vernepleier

Det er fire praksisperioder i studiet og alle foregår på fulltid (30 timer pr. uke). Totalt utgjør praksis 36 uker over 4 år. 3 av praksisperiodene er på 8 uker, en er på 12 uker. Det gis mulighet for at en av praksisperiodene kan gjennomføres på egen arbeidsplass, men dette må vurderes individuelt.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Yrkesmuligheter som ferdigutdannet vernepleier

Det er stort behov for vernepleiere og etter bestått utdanning er det stor sannsynlighet for at du kan gå rett ut i arbeidslivet. Du får autorisasjon som helsepersonell, men har også en bred sosialfaglig bakgrunn som gjør deg egnet for jobber innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, det oppsøkende ungdomsarbeidet, barnevernet, rusomsorgen, voksenpsykiatrien og eldreomsorgen.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter bestått bachelorgrad i vernepleie, finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved Høgskolen i Østfold:

For enkelte av masterstudiene ved HiØ er det i tillegg krav om relevant yrkeserfaring.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng

Kostnader

Semesteravgift: 600 kr

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold
Velkommen til Høgskolen i Østfold!

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold har studiesteder i både Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 110 studier på ulike nivå.

Høgskolen i Østfold (HiØ) har 7.000 studenter. Nær 3.600 ordinære studenter ved studiested Halden, nær 2.400 ordinære studenter ved studiested Fredrikstad og nær 1.000 studenter i etter- og videreutdanninger i regi av HiØ. Skolen tilbyr gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet, og legger til rette for fleksible utdanningsløsninger.

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold 

Høgskolen i Østfold har en omfattende faglig virksomhet. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

 Bachelor og lavere studier 
 Masterstudier 
 Etter- og videreutdanninger 

Høgskolen i Østfold

Studiested Halden

I Østfold er Halden den største skolebyen. Her er det bygget ut i stor stil de siste årene – blant annet nytt høgskolesenter, ny videregående skole, samt motorvei og ny bro over Svinesund til Sverige. Halden har fra 1990 markert seg stadig sterkere som IT-, miljø- og kulturby. Halden har ca. 28.000 innbyggere.

Høgskolen i Østfold tilbyr i Halden:

  • Flere typer lærerstudier
  • Flere typer datastudier
  • Studier i økonomi, språk og samfunnsfag
  • Videre- og etterutdanninger

Studiested Fredrikstad

Fredrikstad ligger ved utløpet til Norges lengste elv og er den største byen i Østfold. Fredrikstad har i dag ca. 71.000 fastboende, pluss 1.500 studenter. Rett utenfor Fredrikstad og Kråkerøy finner du Hvaler og Skjærhalden med et yrende sommer- og skjærgårdsliv!

Høgskolen i Østfold tilbyr i Fredrikstad:

  • Helse- og sosialutdanninger
  • Scenekunstutdanninger
  • Videre- og etterutdanninger

Høgskoleutdanning i Fredrikstad og Halden

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: 69 21 50 00
www.hiof.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!