Vis studentum.no som: Mobil

Teknologistøttet læring (30 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
1 år
Deltid

Teknologistøttet læring (30 studiepoeng)

Digitalisering fører til nye muligheter for god og fleksibel opplæring, men det kreves at læreren kan kombinere pedagogikk og didaktikk slik at teknologien både skaper mer effektiv hverdag for læreren samtidig som den støtter læring. 

Digital undervisning handler om mye mer enn om lage presentasjoner eller pdf av lærebok, eller å tenke at undervisning skal foregå i sanntid over video på samme måte som man underviser i klasserom eller auditorium. Ikke minst har koronapandemien vist behovet for å utvikle sin kompetanse i å undervise fleksibelt og digitalt.

Det kreves derfor at lærere i skolen, høyere utdanning eller i andre deler av arbeidslivet, får utviklet sine kunnskaper og ferdigheter i hvordan man kan undervise i helt eller delvis nettbaserte omgivelser. 

I studiet Teknologistøttet læring vil du lære hvordan du kan integrere teknologi i din egen undervisning, og med spesielt fokus på nettpedagogikk. 

I dagens samfunn stilles det krav om kontinuerlig, livslang læring. Vi har gått fra en skole hvor fokus var på å lære fakta og prosedyrer, til å tilegne seg viktige kompetanser som informasjonskompetanse, problemløsing, samarbeid og kreativitet – disse regnes som noen av de viktigste ferdighetene man trenger i dag. Dette krever at lærere utvikler sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Lærere må både endre sin egen undervisningspraksis for å utnytte mulighetene som teknologien gir, men også se hvordan man kan integrere digitale ressurser og tjenester i undervisningen for å skape bedre læringsutbytte hos elever/studenter.

Studiet Teknologistøttet læring gir en innføring i nettpedagogikk og profesjonsfaglig digital kompetanse, og består av to fleksible, nettbaserte emner:

  • Nettpedagogikk og nettundervisning (høst) 
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse (vår)

I høstsemesteret er målet å sette deg i stand til å utvikle og gjennomføre undervisning i nettbaserte omgivelser, blant annet gjennom å lære hvordan det å undervise på nett er annerledes enn å undervise i et klasserom. Du får innføring i hvordan du utvikler faglig innhold, men også hvordan du bygger støttestrukturer til elevene slik at de får godt læringsutbytte.  

I vårsemesteret har vi fokus på hvordan du kan integrere profesjonsfaglig digital kompetanse i fagene og på tvers av fag, på en nyskapende og kreativ måte. Emnet tar for seg utvikling av grunnleggende ferdigheter, inkluderende læringsdesign og universell utforming, i tillegg til hvordan man kan arbeide med kompetanseheving og digital undervisning.  

Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgavene lærere står overfor, og gir både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Studiet er 100% nettbasert og fleksibelt. Det betyr at du kan studere når det passer deg. 

Praktisk informasjon

Alt du trenger for å gjennomføre studiet er et web-kamera og en datamaskin.  

Emnene i studiet kan også tas som enkeltemner (MOOC):  

  • MOOC: Nettpedagogikk og nettundervisning (15 studiepoeng)
  • MOOC: Profesjonsfaglig digital kompetanse (15 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!