Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Halden, Nettstudier
2 år
Deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid

Ved Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 (PPU for yrkesfag) lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. I tillegg lærer du mye om klasseledelse, læring, relasjonsbygging og hvordan du kan være en engasjert og reflektert lærer i klasserom, verksted og ute i bedrift/virksomhet. 

Yrkesdidaktikk

For kullet 2022-2024 kan du ta PPU for yrkesfag med bakgrunn i disse programområdene:

  • bygg- og anleggsteknikk
  • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • elektro og datateknologi
  • helse- og oppvekstfag
  • restaurant- og matfag
  • naturbruk
  • salg, service og reiseliv
  • informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • håndverk, design og produktutvikling
  • teknologi og industrifag

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.

Se oversikt over fagkrav til de forskjellige didaktikkemnene.

Les gjerne mer om kompetansekrav til lærere hos Utdanningsdirektoratet.

Undervisning og praksis

PPU for yrkesfag er samlingsbasert og går over to år. Det er tre studiesamlinger hvert semester med undervisning på dagtid. Hver samling går over fire dager (med forbehold om endringer). Undervisningen varierer bl.a. mellom forelesninger, seminarer, basisgruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudier.

I studiet vil du få 50 dagers praksis innenfor ditt programområde ved en videregående skole, og 10 dagers praksis i en ungdomsskole.

Det er totalt 60 dagers praksis i studiet. Praksis i videregående skole utgjør 50 dager og er fordelt over to perioder på fem uker hver. Praksis gjennomføres i studentens yrkesfaglige utdanningsprogram (1. og 4. semester). I tillegg kommer 10 dager praksis i ungdomsskole (2. og 3. semester).

Det er mulig å gjennomføre en praksisperiode på egen arbeidsplass dersom du er ansatt i videregående skole. Dette kan innvilges under forutsetning av at praksis på eget arbeidsted tilfredsstiller høgskolens krav til praksis. Den andre praksisperioden må tas på en videregående skole du ikke har en tilknytning til.

Praksis tilsvarer en lærers normale arbeidstid og arbeidshverdag i full stilling. Dette betyr at studenter som er i arbeid ved siden av studiet må planlegge å ta permisjon/fri for å gjennomføre praksis.

Politiattest

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Økonomiske støtteordninger

Som ingeniør og student ved PPU for yrkesfag kan du under visse betingelser få slettet studielån på inntil 50 000 kr. Les mer om dette under Lærere med utdanning i realfag eller språk (lanekassen.no).

Skoleeier kan søke Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning og rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les om utdannings- og rekrutteringsstipendet til Utdanningsdirektoratet her (udir.no). 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!