Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere. Kompetanse for kvalitet. (30 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
1 år
Deltid

Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere. Kompetanse for kvalitet. (30 studiepoeng)

Videreutdanningen har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategi” Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere” og Utdanningsdirektoratets satsning på kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag. Studiet inneholder utvikling av kunnskap om yrkene i eget utdanningsprogram, samt kompetanse i læreplananalyse og analyse av fellestrekk mellom yrkene i utdanningsprogrammet og om yrkenes særpreg. Videre vil det også bli satt fokus på og gjort analyser av dagsaktuell kompetanse i studentens opprinnelige yrkesbakgrunn. Hospitering i bedrifter og/eller offentlige virksomheter inngår i studiet. Det vil også være fokus på Fagfornyelsen og innføring av og arbeid med nye læreplaner i fag, kjerneelementer og overordnet del i opplæringen.

Yrkesfaglæreres yrkesfaglige kompetanse er avgjørende for ledelse av yrkesrelevant og tilpasset opplæring til elevenes ulike yrkesinteresser og utdanningsplaner. Slik kompetanse kan gjøre yrkesfaglærer i stand til å konkretisere og eksemplifisere undervisningen og læringsarbeidet og bruk av ulike læringsarenaer i tråd med elevenes læringsbehov.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!