Vis studentum.no som: Mobil

Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad
1,5 år
Heltid

Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Operasjonssykepleiere har en viktig funksjon ovenfor pasienter som skal til et kirurgisk inngrep, enten planlagt eller akutt. De har kompetanse i den stadig mer avanserte og høyteknologiske behandlingen som ytes ved ulike kirurgiske enheter. Samfunnet og helsevesenet vårt har derfor stort behov for operasjonssykepleiere med avansert vurderings-, handlings- og samhandlingskompetanse og evne til kunnskapsbasert praksis.

Studiet gir deg en avansert sykepleiefaglig fordypning innen operasjonssykepleiers funksjonsområde. Aktuelle emner er blant annet anatomi, mikrobiologi, smittevern og kirurgi, men også emner innen medisin og samfunnsvitenskap.

Som student på denne videreutdanningen får du kompetanse i kontroll og bruk av avanserte kirurgiske instrumenter og operasjonsteknisk utstyr, samt innsikt i kirurgi- og operasjonssykepleiefaget.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Videreutdanningen gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Alle emner er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge.

Som student vil du arbeide med konkrete reelle pasientcase og oppgaver gjennom hele studiet.

Du vil etter endt videreutdanning ha mulighet for å søke deg inn på masterstudium i klinisk sykepleie ved HiØ og ta mastergrad i operasjonssykepleie.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!