Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
1 år
Deltid

Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)

Innhold i studiet

Sentrale temaer i studiet er kulturforståelse og identitetsutvikling, kunnskap om den rike språk- og kulturarven vår, og kompetanse til analyser av moderne språk og litteratur, både norsk og nordisk.

Norsk påbyggingsstudium består av to emner og er knyttet til følgende fagområder
•    Temastudium i litteratur
•    Litteraturvitenskapelig teori og metode
•    Temastudium i språk
•    Språkvitenskapelig teori og metode
•    Språk- og litteraturdidaktikk rettet mot norsklærere

Studiet er nettbasert med enkelte samlinger på campus

Inntil tre ganger i semesteret blir det holdt todagerssamlinger på campus Halden, der fagstoffet blir bearbeidet og utdypet. Mellom samlingene vil det bli gitt digital undervisning på nett med felles nettmøter, ulike digitale læringsressurser til lesing og lytting, diskusjonsforum, og andre skriftlige og muntlige arbeidsformer. Nettmøtene vil gjennomføres 1–2 timer på dagtid hver uke utenom de ukene det er samling.

Du trenger en PC med webkamera, headsett med mikrofon og god nettilgang. Informasjon om relevant programvare blir gitt ved semesterstart, og det blir gitt opplæring i de verktøyene som skal brukes.

   

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!