Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Halden
1 år
Deltid

Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp)


Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. Studiet er for deg som er lærer, og som ønsker å styrke din faglige og didaktiske kompetanse. Kompetanseheving gjennom videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet), bidrar til å nå målsettingen om å styrke elevenes læring, samt kollektiv læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole. Studiet er profesjonsrettet og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse.Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet har fokus på barns muntlige og skriftspråklige utvikling og ser viktigheten av å bruke ulike kartleggingsverktøy i lese- og skriveopplæringen, spesielt for trinn 1.-4. Etter fullført studium skal du kunne planlegge, vurdere og gjennomføre relevant undervisning i lesing og skriving og begrunne faglige valg ut fra teoribasert kunnskap og gjeldende styringsdokumenter.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!