Vis studentum.no som: Mobil

Matematikk 1

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Deltid
Søknadsfrist: 1. mars
Årsstudium
1 år, 30 studiepoeng
Ja
Oppstart: Høst - Halden

Matematikk 1

Matematikk 1 - Høgskolen i Østfold

Studere matematikk for lærere ved Høgskolen i Østfold

Er du utdannet lærer uten matematikk i fagkretsen, men ønsker å videreutdanne deg innenfor matematikk? Da bør du se hit! Høgskolen i Østfold tilbyr Matematikk 1 som deltidsstudium over ett år. Studiet gir 30 studiepoeng.

Matematikk er både et av basisfagene i grunnskolen, samtidig som det er stort behov for lærere med tilstrekkelig kompetanse i matematikk. Å ta videreutdanning i matematikk gir derfor svært gode jobbmuligheter.

Om Matematikk 1

Matematikk 1 er første del av årsstudiet i matematikk. Som student på Matematikk 1 får du ta del i høgskolens gode matematikkmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere. Gjennom studiet lærer du å legge til rette for en helhetlig matematikkundervisning. I tillegg til å øke egen kompetanse i matematikk, vil du lære å analysere elevenes matematiske utvikling, være en god matematisk veileder og samtalepartner, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, samt å kunne evaluere og velge materiell til bruk i undervisningen. Du vil lære å se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner.

Temaene i studiet er tallære og regning med desimaltall, brøk og prosent, funksjonslære, algebra og statistikk og sannsynlighetsregning. Matematikk 1 bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn.

Matematikk 1 gir sammen med Matematikk 2 undervisningskompetanse i matematikk i 5.-10. trinn i grunnskolen.

Yrkesmuligheter

Som videreutdanning til en lærerutdanning gir Matematikk 1 deg kompetanse til å undervise i matematikk ved 5.-7. trinn i grunnskolen.

Videre studier/jobbmuligheter

Om du ønsker ytterlige kompetanse innen matematikk kan du begynne på Matematikk 2.

Matematikk 1 + Matematikk 2Årsstudium i matematikk.

Opptakskrav/Søknad

Bestått grunnskole- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Du betaler kun semesteravgift.

Du kan søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold
Velkommen til Høgskolen i Østfold!

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold har studiesteder i både Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 110 studier på ulike nivå.

Høgskolen i Østfold (HiØ) har 7.000 studenter. Nær 3.600 ordinære studenter ved studiested Halden, nær 2.400 ordinære studenter ved studiested Fredrikstad og nær 1.000 studenter i etter- og videreutdanninger i regi av HiØ. Skolen tilbyr gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet, og legger til rette for fleksible utdanningsløsninger.

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold 

Høgskolen i Østfold har en omfattende faglig virksomhet. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

 Bachelor og lavere studier 
 Masterstudier 
 Etter- og videreutdanninger 

Høgskolen i Østfold

Studiested Halden

I Østfold er Halden den største skolebyen. Her er det bygget ut i stor stil de siste årene – blant annet nytt høgskolesenter, ny videregående skole, samt motorvei og ny bro over Svinesund til Sverige. Halden har fra 1990 markert seg stadig sterkere som IT-, miljø- og kulturby. Halden har ca. 28.000 innbyggere.

Høgskolen i Østfold tilbyr i Halden:

  • Flere typer lærerstudier
  • Flere typer datastudier
  • Studier i økonomi, språk og samfunnsfag
  • Videre- og etterutdanninger

Studiested Fredrikstad

Fredrikstad ligger ved utløpet til Norges lengste elv og er den største byen i Østfold. Fredrikstad har i dag ca. 71.000 fastboende, pluss 1.500 studenter. Rett utenfor Fredrikstad og Kråkerøy finner du Hvaler og Skjærhalden med et yrende sommer- og skjærgårdsliv!

Høgskolen i Østfold tilbyr i Fredrikstad:

  • Helse- og sosialutdanninger
  • Scenekunstutdanninger
  • Videre- og etterutdanninger

Høgskoleutdanning i Fredrikstad og Halden

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: 69 21 50 00
www.hiof.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!