Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Halden
4 år
Deltid

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Master i organisasjon og ledelse er et godt valg både for deg som ønsker å videreutvikle deg som leder i dag, eller for deg som har ambisjoner om en lederjobb i fremtiden.

Innhold i studiet

Studiet har en tverrfaglig oppbygging. Det anvendes teorier og metoder fra ulike vitenskapelige fagområder, samtidig som teoriene og metodene som er rettet inn mot bestemte områder anvendes i ulike sektorer, bransjer og virksomhetstyper. 

Arbeidet med masteravhandlingen er integrert i hele studieløpet. Hovedinnholdet i studiet er:

1. studieår: Organisasjonsforståelse og ledelsesforståelse
2. studieår: Mennesker og roller i organisasjoner, organisasjoner og deres omgivelser, fordypning i selvvalgt tema gjennom litteraturgjennomgang / «Literature Review»
3. studieår: Forskningsdesign, metode, masteravhandling og utvalgte organisasjons- og ledelsesfaglige tema
4. studieår: Forskningsmetode, masteravhandling, seminar og veiledning fram til innlevering av masteravhandling

Samlinger studieåret 2022/2023

Her finner du samlingsdatoer for alle emnene i studiet

Studiemiljø

  • Studiet gjennomføres på deltid over fire år
  • Undervisningen foregår i samlinger fra onsdag til fredag, én gang i måneden, og er på den måten godt tilrettelagt for å kunne kombinere jobb og studium.  
  • Samlingene gjennomføres normalt i tidsrommet 09.00 til 16.00
  • Erfaringsutvekslingen i samlingene er vesentlig i studiet og samlingene er derfor obligatoriske
  • Samlingsdatoer for studieåret 2022/2023 blir annonsert våren 2022

I samlingene vil erfaringene du og dine medstudenter har fra arbeidslivet være en viktig ressurs. Gjennom det store mangfoldet av bransjer og yrker som er representert, vil dere ha mye å tilføre hverandre. Teorier og metoder presenteres slik at du kan anvende dem til å løse utfordringer du møter i din egen arbeidshverdag. 

Masterstudiet nyter stor respekt i næringslivet og den offentlige forvaltningen, for sin oppbygging og sine attraktive kandidater.

Studiet er offentlig finansiert, og du betaler kun en årlig semesteravgift.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!