Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Fredrikstad
2 år
Heltid

Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie (120 studiepoeng)

Denne masteren har fokus på å gi deg avansert vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse til å ivareta en spesialisert klinisk sykepleierfunksjon, og evne til kunnskapsbasert praksis.

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav - Anestesisykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er Avansert klinisk allmennsykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie

Med fullført videreutdanning i anestesisykepleie etter rammeplan fastsatt desember 2005, kan du søke deg inn på Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie, med innpassing. 

Etter fullført og bestått masterstudium vil ha du kompetanse til selvstendig å gjennomføre narkose til ellers friske pasienter, og i samarbeid med anestesilege til pasienter med mer komplekse tilstander. Anestesisykepleiere jobber med pasienter som trenger akutt eller planlagt behandling for sykdommer eller skader, og har kompetanse innen anestesiologi og anestesisykepleie. Du vil også ha kompetanse til å gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i anestesisykepleie, og kvalifiserer til arbeid som anestesisykepleier.

Innhold i studiet

Masterstudiet gir deg avansert sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap, samt fordype deg i anestesisykepleiers funksjonsområde.

Gjennom masterstudiet vil du også lære deg å anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse.

Studiemiljø

Høgskolen har et veletablert forskningsmiljø, med både klinisk erfaring og forskningsaktivitet innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Undervisningen inneholder studentaktive og digitale læringsformer. Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høgskolens SimFredrikstad, hvor vi kan tilby en autentisk læringsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre.  Se oppbygging og gjennomføring for mer informasjon om læringsaktiviteter og praksisstudier.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!