Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Halden
4 år
Deltid

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng)

Masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3år) er det eneste i Norge med fokus på småbarnspedagogisk arbeid. Studiet imøtekommer en økende etterspørsel etter kompetanse om pedagogisk arbeid med, og blant, 0-3 åringer. Sammen med et solid fagmiljø får du mulighet til å være med å utforske allerede eksisterende forskning og bidra i det småbarnspedagogiske feltets kunnskapsproduksjon.

Masteren er et deltidsstudium over fire år, og er samlingsbasert.

Det er fire samlinger i semesteret. Hver samling er på dagtid, i tidsrommet 8-16. Hver samling går over tre dager. Det er ikke praksis knyttet til dette studiet.

Masterstudiet gir en fordypning i kunnskap om de yngste barna i barnehagen.

Studiet er bygd opp rundt disse emnene:

  • Små barns barndom og nyere pedagogisk småbarnsforskning
  • Vitenskapsteori og filosofi 
  • Profesjon og profesjonsetikk
  • Kropp, kjønn og materialitet
  • Forskningsmetodologi og forskningsetikk

Med bakgrunn i disse emnene skal du i de tre siste semestrene skrive en masteroppgave.

I studiet verdsetter vi ulike undersøkende, kollektive og organiske arbeidsformer:

  • Forelesningene gir deg tilgang til lærernes pågående forskningsprosjekter, og du blir presentert for aktuell nasjonal og internasjonal forskning knyttet til det barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskapelige feltet.
  • Gruppearbeid/ workshop brukes til å bearbeide fagstoffet dypere gjennom samhandling og kommunikasjon om faglige problemstillinger.
  • Masterseminaret, som er en faglig og sosial møteplass, møtes studenter og veiledere til diskusjoner om faglig arbeid og problematikker. I masterseminaret skapes rom for at studenter og faglærere i fellesskap utprøver, utfordrer og utvikler strategier for organiske og eksplorerende arbeidsprosesser i studiet. Masterseminaret ledes av faglærer, men forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.
  • Småbarnsvitenskapelig forum, er en annen møteplass, som skal supplere innholdet i ordinære forelesninger. Her inviterer vi nasjonale og internasjonale forskere til å legge frem sine forsknings- og utviklingsprosjekter. Småbarnsvitenskaplig forum skal skape inspirasjon til videre kollektivt og selvstendig arbeid, gjennom å bidra til oppmerksomhet rundt nyere småbarnsvitenskaplig forskning. Forumet skal også fungere som en arena for igangsetting og samarbeid med ulike aktører: barnehagelærere, forskere og akademiske fagmiljøer innenfor barnehagefeltet. Forumet gir samtidig muligheter for samarbeid mellom studenter og forskere om FoU-prosjekter.
  • Selvstudier er en forutsetning for å være forberedt til alt læringsarbeid i studiet. Dette tar vi hensyn til ved at du også gis tid og rom til litteraturstudie på studiesamlingene.

 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!