Vis studentum.no som: Mobil

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Fredrikstad
2 år
Heltid

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng)

Fokuset for dette studiet er utvikling av avansert klinisk vurderings- og handlingskompetanse, i tråd med behovene i fremtidens helsetjenester.

Innhold i studiet

Studiet er unikt gjennom å ha kronisk sykdom som et overbyggende tema. Andelen mennesker med kronisk og kompleks sykdom øker. I tillegg har politiske reformer, som blant annet samhandlingsreformen, medført at primærhelsetjenesten i større grad må ta ansvar for mennesker med mer komplekse sykdomstilstander enn tidligere.

I dette masterstudiet kobles teori og klinisk praksis, der hovedfokus er rettet mot pasientnære problemstillinger.

Totalt består mastergradsstudiet av seks obligatoriske, samt to valgfrie emner.

Masterprogrammet er et heltidsstudium og vil være relevant både for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og for deg som jobber i andre deler av helsetjenesten.

 

Studiemiljø

Studiet er samlingsbasert med åtte samlinger à 3 dager (på dagtid) per semester.

Som masterstudent trekkes du også inn i det akademiske fellesskapet ved Avdeling for helse og velferd, blant annet gjennom deltakelse i aktive forskergrupper der du både kan delta i forskningsdiskusjoner og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Som student hos oss får du både simulert i høgskolens senter for simulering og innovasjon og avansert klinisk praksis under veiledning hos en ekstern samarbeidspartner.

Varierte undervisningsmetoder gjør at studenter kan delta aktivt i faglig læring og diskusjon.

Som student hos oss får du både simulert i høgskolens senter for simulering og innovasjon og avansert klinisk praksis under veiledning hos en ekstern samarbeidspartner. I tillegg til høgskolens fagmiljø som har spisskompetanse innen ulike deler av mastergradsstudiet, vil også eksterne ressurser som til daglig jobber i det kliniske felt, gi deg som student en optimal kobling mellom teori og klinisk praksis.

Som masterstudent i studiet avansert sykepleie ved kronisk sykdom kan du gjennomføre internasjonal utveksling av ulik varighet, noe som gjør at du kan ta deler av masteren i utlandet.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!