Vis studentum.no som: Mobil

Kunst og håndverk 1

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Deltid
1 år, 30 studiepoeng
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst 2015 - Halden
Søknadsfrist: 1. mars
Ja

Kunst og håndverk 1

Kunst og håndverk 1 - Høgskolen i Østfold

Kunst og håndverk 1

Er du utdannet lærer og ønsker undervisningskompetanse i kunst og håndverk? Da kan Kunst og håndverk 1 ved Høgskolen i Østfold være midt i blinken for deg.

Kunst og håndverk 1 er første del av årsstudiet i kunst og håndverk, og gir en innføring i bilde og arbeid med todimensjonale uttrykk. Som videreutdanning til en lærerutdanning kan du med Kunst og håndverk 1 undervise i kunst og håndverk på 5.-10. trinn i grunnskolen.

Å studere kunst og håndverk

Velger du å studere Kunst og håndverk 1 vil du få utviklet ferdighetene dine og delta i skapende prosesser. Du lærer å velge hensiktsmessige materialer, teknikker og verktøy tilpasset ulike aldersgrupper, hvordan du skal anvende digitale verktøy i skapende arbeid og hvordan du kan innhente kunnskap og søke kunstopplevelser i nærmiljøet. Gjennom dette arbeidet lærer du å bli en god lærer og veileder for elevene i faget.

Du vil også lære om kunsthistorie, nasjonal og internasjonal kunstteori, opphavsrett og personvern. Ekskursjoner og undervisning er obligatorisk i studiet. Kunst og håndverk 1 bygger på rammeplan for grunnskoleutdanning for 5. – 10. trinn. 

Videreutdanning for lærere

Som videreutdanning til en lærerutdanning kan du med Kunst og håndverk 1 undervise i kunst og håndverk på 5.-10. trinn i grunnskolen. Ønsker du å undervise i faget i videregående skole, bør du ha en bachelorgrad eller tilsvarende i kunst og håndverk. Studiet kan også åpne for arbeid med kultursaker i offentlig forvaltning, og undervisning i kulturskolene.

Videre studier/jobbmuligheter

Tar du Kunst og håndverk 2 etter Kunst og håndverk 1 dekker du alle temaene knyttet til kunst og håndverksfaget på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Studiet kan også inngå i et forutgående studieløp mot en mastergrad i kunst og håndverk.

Opptakskrav/Søknad

Bestått grunnskole- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng.

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og går over to semestre.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold
Velkommen til Høgskolen i Østfold!

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold har studiesteder i både Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 110 studier på ulike nivå.

Høgskolen i Østfold (HiØ) har 7.000 studenter. Nær 3.600 ordinære studenter ved studiested Halden, nær 2.400 ordinære studenter ved studiested Fredrikstad og nær 1.000 studenter i etter- og videreutdanninger i regi av HiØ. Skolen tilbyr gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet, og legger til rette for fleksible utdanningsløsninger.

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold 

Høgskolen i Østfold har en omfattende faglig virksomhet. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

 Bachelor og lavere studier 
 Masterstudier 
 Etter- og videreutdanninger 

Høgskolen i Østfold

Studiested Halden

I Østfold er Halden den største skolebyen. Her er det bygget ut i stor stil de siste årene – blant annet nytt høgskolesenter, ny videregående skole, samt motorvei og ny bro over Svinesund til Sverige. Halden har fra 1990 markert seg stadig sterkere som IT-, miljø- og kulturby. Halden har ca. 28.000 innbyggere.

Høgskolen i Østfold tilbyr i Halden:

  • Flere typer lærerstudier
  • Flere typer datastudier
  • Studier i økonomi, språk og samfunnsfag
  • Videre- og etterutdanninger

Studiested Fredrikstad

Fredrikstad ligger ved utløpet til Norges lengste elv og er den største byen i Østfold. Fredrikstad har i dag ca. 71.000 fastboende, pluss 1.500 studenter. Rett utenfor Fredrikstad og Kråkerøy finner du Hvaler og Skjærhalden med et yrende sommer- og skjærgårdsliv!

Høgskolen i Østfold tilbyr i Fredrikstad:

  • Helse- og sosialutdanninger
  • Scenekunstutdanninger
  • Videre- og etterutdanninger

Høgskoleutdanning i Fredrikstad og Halden

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: 69 21 50 00
www.hiof.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!