Vis studentum.no som: Mobil

Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad
1,5 år
Heltid

Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

 Å jobbe som intensivsykepleier innebærer å arbeide med akutt kritisk syke pasienter i et høyteknologisk miljø. Pasientens tilstand er ofte livstruende, kompleks og kan endre seg raskt. Som intensivsykepleier har man et selvstendig ansvar for intensivsykepleien til pasienten, og skal ivareta dens pårørende på en omsorgsfull og forsvarlig måte. Samtidig forventes det gode samarbeidsevner av intensivsykepleier, idet man ofte jobber i tverrfaglige team rundt pasienten. Helsevesenet vårt har derfor stort behov for intensivsykepleiere med avansert vurderings-, handlings- og samhandlingskompetanse og evne til kunnskapsbasert praksis.

Innhold i studiet

Studiet gir deg en avansert intensivsykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap, samt fordype deg i intensivsykepleiers funksjonsområde. Som student på denne videreutdanningen får du kompetanse i bruk av legemidler og medisinsk teknisk utstyr i forbindelse med akuttsituasjoner og livredning primært i spesialisthelsetjenesten, samt innsikt i intensivmedisin og intensivsykepleiefaget.  

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Videreutdanningen gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Alle emner er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge.

Som student vil du arbeide med konkrete reelle pasientcase og oppgaver gjennom hele studiet.

Du vil etter endt videreutdanning ha mulighet for å søke deg inn på masterstudium i klinisk sykepleie ved HiØ og ta mastergrad i intensivsykepleie.

Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng)

 

Studiemiljø

Vi har små klasser på rundt 10 – 15 studenter og vi har et godt utviklet læringsmiljø.

Undervisningen er variert og gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstreninger, simuleringer, skriftlige oppgaver, seminarer, selvstudier og klinisk praksis. Det legges opp til studentaktive læringsformer, som igjen skal bidra til at studentene benytter pålitelige, relevante og varierte kunnskapskilder. Studentene vil bli stimulert til å utvikle både sine skriftlig og muntlige fremstillingsevner.

Femti prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet klinisk praksis innen intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder ved ulike avdelinger på sykehuset relevante for intensivsykepleie.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!