Vis studentum.no som: Mobil

Fremmedspråk i skolen - Master

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Heltid/deltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Nettstudier
Søknadsfrist: 1. mars
Ja

Fremmedspråk i skolen - Master

Fremmedspråk i skolen - Masterstudium - Høgskolen i ØstfoldMasterstudium i fremmedspråk i skolen

Ta steget, bli lektor! Med en master i fremmedspråk i skolen vil du ha solid kompetanse til å undervise i tysk eller engelsk, og samtidig en internasjonal profil på din utdanning. 

Master i fremmedspråk i skolen er et fleksibelt nettstudium som kan tas på 2 år, eller over lengre tid. Studiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet og Høgskolen i Østfold, der det også vil tilbys fire samlinger gjennom studiet.

NB: Det er ikke opptak til heltid i 2015. Du kan derimot søke om opptak til deltidsvarianten av dette masterstudiet  i 2015, og så avtale at du tar studiet på heltid over 2 år etter tilbud om opptak til studiet.

Læring og undervisning

Undervisningen skjer på målspråket via virtuelle læringsplattformer. Du får god individuell oppfølging fra lærerne, men læringen vil også skje gjennom peer reviews, hvor studentene vurderer hverandres tekster og arbeid. Første semester studerer du kommunikasjon, formfokus i undervisningen og interkulturell læring. I andre semester lærer du deg om bruk av litteratur i undervisningen og forbereder deg på masteroppgaven med metode og prosjektarbeid. I tredje semester fordyper du deg i språklig variasjon, analysering av elevspråk og du får mer barne- og ungdomslitteratur. Fjerde semester skriver du en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Bli lektor engelsk eller tysk

Drømmer du om å bli lektor? Sammen med godkjent praktisk-pedagogisk utdanning, kvalifiserer dette studiet deg til lektor i engelsk eller tysk i norsk skole. Studiet er også relevant for andre språk- og kulturrelaterte arbeidsområder innen offentlig og privat sektor.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter masterstudiet er det mulig å fortsette med en phd. i engelsk eller tysk ved et norsk eller et utenlandsk universitet.

Opptakskrav/Søknad

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng, med fordypning i minst 80 studiepoeng i målspråket det søkes opptak til.

eller

2) Fullført og bestått de første tre årene av grunnskolelærer- /allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng. Innenfor eller i tillegg til denne utdanningen kreves 60 studiepoeng i målspråket det søkes opptak til.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen, eller minimum 30 konkurransepoeng.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Du betaler kun semesteravgift.

Du kan søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold
Velkommen til Høgskolen i Østfold!

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold har studiesteder i både Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 110 studier på ulike nivå.

Høgskolen i Østfold (HiØ) har 7.000 studenter. Nær 3.600 ordinære studenter ved studiested Halden, nær 2.400 ordinære studenter ved studiested Fredrikstad og nær 1.000 studenter i etter- og videreutdanninger i regi av HiØ. Skolen tilbyr gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet, og legger til rette for fleksible utdanningsløsninger.

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold 

Høgskolen i Østfold har en omfattende faglig virksomhet. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

 Bachelor og lavere studier 
 Masterstudier 
 Etter- og videreutdanninger 

Høgskolen i Østfold

Studiested Halden

I Østfold er Halden den største skolebyen. Her er det bygget ut i stor stil de siste årene – blant annet nytt høgskolesenter, ny videregående skole, samt motorvei og ny bro over Svinesund til Sverige. Halden har fra 1990 markert seg stadig sterkere som IT-, miljø- og kulturby. Halden har ca. 28.000 innbyggere.

Høgskolen i Østfold tilbyr i Halden:

  • Flere typer lærerstudier
  • Flere typer datastudier
  • Studier i økonomi, språk og samfunnsfag
  • Videre- og etterutdanninger

Studiested Fredrikstad

Fredrikstad ligger ved utløpet til Norges lengste elv og er den største byen i Østfold. Fredrikstad har i dag ca. 71.000 fastboende, pluss 1.500 studenter. Rett utenfor Fredrikstad og Kråkerøy finner du Hvaler og Skjærhalden med et yrende sommer- og skjærgårdsliv!

Høgskolen i Østfold tilbyr i Fredrikstad:

  • Helse- og sosialutdanninger
  • Scenekunstutdanninger
  • Videre- og etterutdanninger

Høgskoleutdanning i Fredrikstad og Halden

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: 69 21 50 00
www.hiof.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!