Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Halden
1 år
Deltid

Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å styrke din kompetanse i engelskfaget ytterligere?

Videreutdanning i Engelsk 2: 1.-7. trinn (30 stp.) er skreddersydd for deg som underviser i engelsk på barnetrinnet, og som har 30 studiepoeng i engelsk eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Etter endt studium vil du også ha tilegnet deg kompetanse for å skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!