Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad, Halden, Oslo
1 år
Deltid

Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng)

Hvordan påvirker byutvikling folkehelsen? Hvordan oppnår vi helsefremmende samfunnsutvikling på en bærekraftig måte?

Endringer i byer stiller nye krav som må tas opp på en helsefremmende, økologisk og sosialt bærekraftig måte. Vi kan påvirke folkehelse og sosial bærekraft ved å legge til rette for fysisk aktivitet og gode nabolag. Det skjer tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og kommuner arbeider i dag med ulike byprosjekt og urbane dagsordener. Et utgangspunkt er at sammenhengen mellom byutvikling og folkehelse krever samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv, lokale grupper og borgere.

Studiet har særlig vekt på hvordan sosiale strukturer påvirker og påvirkes av fysiske strukturer – det vil si, hvordan folkehelse og byutvikling kan sees i sammenheng. Et overordnet tema gjennom hele studiet er hvordan de to fagfeltene henger sammen, og hvordan de to arbeidsområdene samspiller. Det blir lagt stor vekt på hvordan byutviklingsprosesser kan brukes strategisk for å påvirke folkehelsa i et lokalmiljø, en by eller et tettsted eller en region – det vil si, operasjonaliseringen av byutvikling som et virkemiddel overfor folkehelseutfordringer.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!