Vis studentum.no som: Mobil

Brukermedvirkning, digitalisering og etikk (10 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad
0,5 år
Deltid

Brukermedvirkning, digitalisering og etikk (10 studiepoeng)

Vil du være med å bidra til at eldre og pleietrengende får økt trygghet, beholder sin verdighet, kan leve selvstendig hjemme og være seg selv?

Jobber du som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut eller har en annen sentral jobb i helsesektoren kan du nå være med å videreutvikle dagens og morgendagens tjenester i din arbeidshverdag.

Velferdsteknologi representerer ingen revolusjon av omsorgstjenestene, men det kan være et viktig steg i riktig retning mot bedre kvalitative tjenester og bedre trygghet og sikkerhet for den enkelte.

Både nasjonalt og internasjonalt satses det nå massivt på velferdsteknologi - samtidig som helse- og sosialtjenesten er i stadig endring.

Økt fokus på brukermedvirkning - person i sentrum, kunnskap om innovasjons- og endringsarbeid som nytt, nyttig og nyttiggjort, og bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å bedre arbeidsforholdene for ansatte - i tillegg til å åpne for nye måter å organisere tjenestene.
Velferdsteknologi bør inngå som en viktig del av helheten, integrert i eksisterende systemer.

Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt mulighet for å meste sin hverdag. Teknologien kan bidra til å opprettholde og forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.

Velferdsteknologi gir økt mestring, økt trygghet og økt livskvalitet.

Målgruppen for studiet er personer i helse- og sosialtjenesten.

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester - med tre samlinger på dagtid ved studiested Fredrikstad.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!