Bachelorstudium i sykepleie, heltid

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Bachelor
Fredrikstad
3 år
Heltid

Bachelorstudium i sykepleie, heltid

Er du glad i å samarbeide med mennesker? Liker du variasjon og utfordringer og ønsker å være sikret en trygg og meningsfylt jobb?

Gjennom bachelorprogrammet i sykepleie skal du bli en kunnskapsrik, selvstendig, innovativ, samarbeidende og ansvarsbevisst sykepleier som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelsen av sykepleie. Fokus på menneskets evne til mestring, behov for støtte, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Som sykepleier møter du mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Du skal fremme mestring og helse, forebygge og lindre lidelse, behandle og rehabilitere pasienter under og etter sykdom og dele viktige livsopplevelser med andre mennesker.

I SimFredrikstad får du øve deg på ferdigheter du trenger som sykepleier.

Innhold i studiet

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap fra psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode.

God kommunikasjon med mennesker i utfordrende livssituasjoner er svært viktig i sykepleiefaget. Det legges derfor i studiet vekt på at du som sykepleier skal kunne møte mennesker på en etisk og omsorgsfull måte, og være bevist et etnisk og kulturelt mangfold. Sykepleiere har en sentral rolle i helsevesenet og du vil arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for omsorg. Samarbeidsferdigheter er derfor sentralt i sykepleieutdanningen.

Studieprogrammet forbereder deg på det som venter ute i arbeidslivet. I vårt topp moderne SimFredrikstad trener vi sammen på relevante situasjoner. Her bruker vi blant annet moderne simulatordukker, rollespill, tekniske hjelpemidler, medisinsk-teknisk utstyr, og utstyr for kommunikasjon og veiledning.

Sykepleiere er viktige samfunnsaktører som påvirker samfunnet og helsetjenesten gjennom deltagelse i samfunnsdebatten, gjennom egen forskning, og ved tett dialog med pasienter og pårørende.

Studiet er praksisnært og du vil i alle tre årene gjennomføre praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten i hele tidligere Østfold fylke.

Du kan også ta deler av studieprogrammet ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Studiemiljø

I studiet benytter vi varierte pedagogiske metoder både i teoretiske og praktiske studier. Undervisningen omfatter blant annet forelesninger, gruppearbeid, seminarer, arbeid med case, litteraturstudier, bruk av ikt, simulering, skriftlige arbeider, ferdighetstrening, refleksjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!