Bachelorstudium i sosialt arbeid

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Bachelor
Fredrikstad
3 år
Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Hvordan kan du jobbe for sosial endring og bedre livskvaliteten til mennesker? Vil du jobbe med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer?  

Bachelorstudiet i sosialt arbeid gir deg trening i å utøve endringsarbeid på mange arenaer, og du henter derfor kunnskap fra mange fagområder. Psykologi, samfunnsfag, juridiske fag og sosialpolitikk er sentralt i utdanningen, og benyttes i sosialfaglig arbeid overfor brukere med ulike utfordringer. Studiet gir deg yrkestittel sosionom.

Innhold i studiet

Sosionomer kan analysere sosiale problemer utfra ulike perspektiv og sette i gang tiltak tilpasset behov. Sosionomen kjenner lov og regelverk, og har kunnskap om beslutningsprosedyrer og påvirkningskanaler. Du ivaretar oppgaver som innebærer både hjelp og kontroll, og skal iverksette samfunnets sosial- og helsepolitikk. Det innebærer at du er med på å avgjøre spørsmål som er av stor betydning for den enkelte.

Studieprogrammet legger stor vekt på personlig utvikling og det fokuseres på dine verdier, normer og holdninger, samt evne til innlevelse og samspill. Du har to praksisperioder i studiet, hvor du drar ut i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder. Gjennom praksis får du blant annet øve på praktiske ferdigheter i sosialt arbeid, samt praktisere og videreutvikle dine kunnskaper og holdninger i møte med brukere.

Studiemiljø

Studiet er meget populært, og det er stor konkurranse om plassene. Du møter topp motiverte studenter og engasjerte lærere i ulike undervisningsformer som forelesninger, seminargrupper, basisgrupper og praksis med individuell veiledning. Deler av studiet kan tas ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!