Vis studentum.no som: Mobil

Bachelorstudium i paramedisin, deltid

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Bachelor
Fredrikstad, Nettstudier
4 år
Heltid

Bachelorstudium i paramedisin, deltid

Bachelor i paramedisin er et profesjonsstudium som gjennomføres på deltid over fire år (75 % studieprogresjon pr. år). Undervisningen foregår som samlinger på Høgskolen i Østfold (studiested Fredrikstad), i kliniske praksisstudier både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og på digital læringsplattform mellom samlingene. Hver samling varer i én uke og det er fire samlinger i høstsemesteret og fem samlinger i vårsemesteret. De kliniske praksisstudiene utgjør totalt 30 uker og foregår primært i 3. og 4. studieår.

Samlinger høst 2022:                          
Uke 34, 39, 44 og 47
 
Samlinger vår 2023:
Uke 2, 6, 10, 15 og 18

Innhold i studiet

Studiet er organisert i 12 obligatoriske emner fordelt over 4 år. Emnene bygger på hverandre og gir faglig progresjon med stigende grad av kompetanse.

  • Fokus i første år er paramedisin som fag og profesjon, menneskets anatomi og fysiologi, sykdomslære, samt grunnleggende farmakologi og legemiddelhåndtering.
  • I andre år er fokuset på de vanligste akuttmedisinske tilstandene, traumatologi (læren om skader og håndteringen av disse), samt kommunikasjon, etikk, helserett og kultur.
  • I tredje og fjerde år utvides og fordypes den faglige kompetansen i ambulanseoperativt arbeid, akuttmedisinske problemstillinger og bruk av digitale og teknologiske hjelpemidler i yrkesutøvelsen. Les mer om innholdet i studiet under oppbygging og gjennomføring.

Studiemiljø

Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap. Undervisnings- og læringsformer omfatter forelesninger, seminarer, studiegrupper, praksisstudier, simulering- og ferdighetstrening, studieoppgaver tilknyttet både teori og praksis og digitale læringsaktiviteter.

Paramedisinere arbeider hovedsakelig innen ambulansetjenesten, akuttmottak og legevakt, men kompetansen er også etterspurt i ambulansebåt og -fly, AMK-sentraler (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, offshore og i forsvaret.

Dette studiet gir grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider.

Som student vil du også få opplæring i å føre utrykningskjøretøy, og få kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Studiet gir grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!