Vis studentum.no som: Mobil

Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad
1,5 år
Heltid

Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Operasjonssykepleiere har en viktig funksjon ovenfor pasienter som skal til et kirurgisk inngrep, enten planlagt eller akutt. De har kompetanse i den stadig mer avanserte og høyteknologiske behandlingen som ytes ved ulike kirurgiske enheter. Samfunnet og helsevesenet vårt har derfor stort behov for operasjonssykepleiere med avansert vurderings-, handlings- og samhandlingskompetanse og evne til kunnskapsbasert praksis.

Innhold i studiet

Studiet gir deg en avansert sykepleiefaglig fordypning innen operasjonssykepleiers funksjonsområde. Aktuelle emner er blant annet anatomi, mikrobiologi, smittevern og kirurgi, men også emner innen medisin og samfunnsvitenskap.

Som student på denne videreutdanningen får du kompetanse i kontroll og bruk av avanserte kirurgiske instrumenter og operasjonsteknisk utstyr, samt innsikt i kirurgi- og operasjonssykepleiefaget.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Videreutdanningen gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Alle emner er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge.

Som student vil du arbeide med konkrete reelle pasientcase og oppgaver gjennom hele studiet.

Du vil etter endt videreutdanning ha mulighet for å søke deg inn på masterstudium i klinisk sykepleie ved HiØ og ta mastergrad i operasjonssykepleie.

Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng)

Studiemiljø

Vi har små klasser på rundt 10–15 studenter og vi har et godt utviklet læringsmiljø.

Undervisningen er variert og gis gjennom forelesninger både digitalt og i klasserom, gruppearbeid, ferdighetstreninger, simuleringer, skriftlige oppgaver, seminarer og selvstudier. Det legges opp til studentaktive læringsformer, som igjen skal bidra til at studentene benytter pålitelige, relevante og varierte kunnskapskilder. Studentene vil bli stimulert til å utvikle både sine skriftlig og muntlige fremstillingsevner.

Femti prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis, fortrinnsvis i operasjonsavdeling.

All ferdighetstrening og simuleringsaktivitet vil foregå i vårt topp moderne SimFredrikstad som ligger i høgskolens lokaler på studiestedet i Fredrikstad.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!