Vis studentum.no som: Mobil

Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad
1,5 år
Heltid

Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Akuttsykepleiere har sin funksjon ved akutt og kritisk sykdom og skade, og jobber fortrinnsvis i akuttmottak, på legevakt eller i akuttfunksjoner utenfor sykehus. Akuttmottaket er sykehusets «dør inn», og de aller fleste pasientene passerer gjennom her. Samfunnet og helsevesenet vårt har derfor stort behov for akuttsykepleiere med avansert vurderings-, handlings- og samhandlingskompetanse og evne til kunnskapsbasert praksis innen akuttsykepleie og akuttmedisin. 

Innhold i studiet

Videreutdanning i akuttsykepleie er ett av få lignende studietilbud i Norge.

Studiet gir deg en avansert sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap, samt fordype deg i akuttsykepleiers fag og funksjon.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Videreutdanningen gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Alle emner er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge. Les mer under oppbygging og gjennomføring.

Som student vil du arbeide med konkrete reelle pasientcase og oppgaver gjennom hele studiet.

Studiemiljø

Vi har små klasser på rundt 10–15 studenter og vi har et godt utviklet læringsmiljø.

Undervisningen er variert og gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstreninger, simuleringer, skriftlige oppgaver, seminarer og selvstudier. Det legges opp til studentaktive læringsformer, som igjen skal bidra til at studentene benytter pålitelige, relevante og varierte kunnskapskilder. Studentene vil bli stimulert til å utvikle både sine skriftlig og muntlige fremstillingsevner.

Femti prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis fortrinnsvis i akuttmottak.

All ferdighetstrening og simuleringsaktivitet vil foregå i vårt topp moderne SimFredrikstad som ligger i høgskolens lokaler på studiestedet i Fredrikstad.

 

 

 

 

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!