Vis studentum.no som: Mobil

Velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Årsstudium
Kristiansund
2 år
Deltid
Høst
Klasserom

Velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid

Årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten

Programmets innhold

Målet med velferdsteknologi og digitale løsninger er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og ansatte i helse og omsorgstjenesten.   Velferdsteknologi og digitale løsninger er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse for eksempel med økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus.

Velferdsteknologi og digitale løsninger er en mulighet som kan fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukernes og pårørendes premisser og gi ansatte i helse og omsorgstjenesten nye hjelpemidler. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen. 

Studiet passer for

Tverrprofesjonell  og tverretatlig målgruppe av personer fra:

 • helsesektoren 

 • tjeneste- og produktleverandører av velferdsteknologi og digitale løsninger

 • andre med interesse for velferdsteknologi og digitale løsninge i helse og omsorgstjenesten

For kontakt eller mer informasjon om Velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse (GSK).
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium, 60 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. HiMolde har i dag ca. 250 ansatte og rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Dette er vår visjon og skal være retningsgivende for våre utdanninger, forskning og formidling. For å virkeliggjøre den vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre utdanninger kjennetegnes ved:

 • En tydelig kvalitetskultur
 • Forskningsbaserte utdanninger
 • Variert, engasjerende og virkningsfull undervisning
 • Fleksibel og allsidig pedagogikk i et stimulerende læringsmiljø
 • Bærekraft og innovasjon i samspill med samfunnet rundt oss
 • Relevante og fleksible studietilbud med utplassering og praksis
 • Kunnskap med lang holdbarhet
 • Kompetanse for et arbeidsliv i omstilling
 • Internasjonal utveksling

Avdeling for Logistikk (LOG)

Høgskolen i Molde er landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, med studier fra ett års varighet til doktorgrad. Logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT, gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse. Dette gjør våre studenter ettertraktet på jobbmarkedet. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima - og miljøutfordringer.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)

ØS-avdelingen tilbyr studier innen juss og statsvitenskap, sport og økonomi. Her finner du også flere ulike forskningsgrupper med flere publiseringer årlig. Våre utdanninger innen økonomi og samfunnsvitenskap gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet. 

Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Avdeling for helse og sosialfag, har utdanningstilbud på alle nivåer - bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til forskningsutdanninger (PhD). Flere av våre HS-utdanninger gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdanning

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!