Vis studentum.no som: Mobil

Trygg legemiddelhåndtering

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
1 år (15 studiepoeng)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Kristiansund

Trygg legemiddelhåndtering

videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

Videreutdanning i Trygg legemiddelhåndtering 

Denne videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

Sykepleiere og vernepleiere fra alle områder av helsetjenesten som håndterer legemidler. Det vil være en fordel om flere studenter kommer fra samme arbeidsplass, men det er ikke et krav.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á to-tre dager. Arbeidskravene blir knyttet til at deltakerne skal gjennomføre et forbedringsarbeid på eget arbeidssted, gjennom kartlegging av behov og utprøving av mulige løsninger.

Organisering og læringsformer

Det er knyttet skriftlige arbeidskrav til gjennomføring av forbedringsarbeid på eget arbeidssted, samt muntlig sluttvurdering. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått. På samlingene vil det bli forelesninger knyttet til sentrale tema innen legemiddelbruk, legemidelhåndtering og pasientsikkerhet. Det vil også bli arrangert workshops og gruppearbeid i sammenheng med arbeidskrav og forelesninger.

Opptakskrav/Søknad

Opptak

Bachelorgrad (180 studiepoeng ) i sykepleie eller vernepleie

Andre krav/forutsetninger

Søker må ha et arbeidssted der det kan gjøres et forbedringsarbeid som en del av studiet.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning/Etterutdanning (15 studiepoeng)

Kostnader

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift. Det skal være betalt i eksamenssemesteret. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur. Arbeidsgiver kan søke støtte til frikjøp via kompetanseløftet.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Trygg legemiddelhåndtering.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Trygg legemiddelhåndtering:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!