Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie - Bachelor, deltid

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
4 år (180 stp)
Bachelor
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Sykepleie - Bachelor, deltid

studere sykepleie deltid

Bachelor i sykepleie, deltid over 4 år

Sykepleierutdanningen er sammensatt av teori- og praksisstudier. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier og praksisstudier. Utdanningen har fokus på forskningsbasert og praksisnær undervisning. Teoristudiene omfatter sykepleiefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som sykepleieteori, hygiene, sykdomslære, psykologi, sosiologi og helsejuss er noen av undervisningstemaene. Praksisstudiene vil skje på sykehjem og omsorgssenter, medisinsk og kirurgisk avdeling, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid og folkehelsearbeid.

målgruppe

Studiet passer for:

Samfunnsbevisste søkere som kan tenke seg å arbeide med mennesker i alle aldre, fra nyfødte til gamle mennesker. Ungdommer og voksne som vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten. Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men også for de som har yrkeserfaring.

Informasjon om studiet

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng. Sykepleierens kompetanse bygger på en integrasjon aveori- og kliniske studier. Studieprogrammets teori og kliniske studier ved Høgskolen i Molde bygger på hovedemnene som er beskrevet i Rammeplan for sykepleierutdanning:

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag - inkludert kliniske studier: 33 stp
  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert kliniske studier: 72 stp
  • Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 45 stp
  • Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 30 stp 

Praksis

Kliniske studier omfatter 90 studiepoeng (60 uker). Av disse er 75 studiepoeng (50 uker) fordelt på 5 praksisstudieperioder over alle tre studieårene. De resterende 15 studiepoeng er knyttet opp mot ferdighetstrening i øvingsavdeling, samt forberedelse til og refleksjon over kliniske studier. Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav tilknyttet hver kliniske studieperioder og er veiledet av lærer og sykepleier. De gjennomføres både i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Studieopphold i utlandet

Studenter kan delta i internasjonal studentutveksling. Høgskolen har samarbeidsavtaler medutdanningsinstitusjoner i Esbjerg (Danmark), Valencia (Spania), Townsville (Australia) og Monterey Bay, San Diego (USA) og ARA Institute of Technology New Zeland. Det tilbys også opphold knyttet til kliniske studier i Etiopia.

For kontakt eller mer informasjon om Sykepleie - Bachelor, deltid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i sykepleie gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.

Sykepleiere jobber med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt av helsetjenesten: Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, helsefremmede og forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, sykehus, ambulansetjeneste, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleiere har en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.

Videre studier

Studenter med bachelor i sykepleie vil være kvalifisert til å søke opptak på en rekke videreutdanninger og masterstudier ved ulike høgskoler og universitet.

Høgskolen i Molde, avdeling for helse- og sosialfag, tilbyr ulike videreutdanninger og studiepoenggivende kurs. Også master og Ph.d helse - og sosialfag.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GSK). Søkere som ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke realkompetanse.

Spesielle opptakskrav for bachelor i sykepleie. Disse må dukumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse:

Søkeren må dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

Andre krav/forutsetninger

  • Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre klinisk undervisning og praksis.

  • Studenter som skal ut i kliniske studier ved helse- og sosialfaglige utdanninger må gjennomføre undersøkelse for tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Studiefakta, Tittel m.m

Grad/tittel ved bestått studium: Bachelor i sykepleie.

Studiepoeng

180

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sykepleie - Bachelor, deltid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sykepleie - Bachelor, deltid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!