Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsendring, organisasjon og ledelse - Master

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Samfunnsendring, organisasjon og ledelse - Master

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner opplever stadig behov for endring og omstilling. Det kan gjelde endringer i organisasjonen, som fusjoner, nye ledelsesformer eller tilpasning til krefter utenfor organisasjonen, som politiske kursendringer, endrede markedsbetingelser osv. En vesentlig utfordring for både ledere og ansatte er å forstå hvorfor og hvordan endringsbehov oppstår, og å kunne etablere strategier for hvordan endringer kan utnyttes positivt for egen organisasjon.

I tillegg til mastergradsoppgaven inneholder studiet kurs om organisasjoner i en global verden, sosiologisk og økonomisk organisasjonsteori, ledelsesteori, metode, vitenskapsteori samt valgfrie emner. Studiet er tverrfaglig. Både økonomiske, sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver på endring tas opp.

Studiet passer for

Ideen bak studiet er at lederutfordringer må sees i sammenheng med de endringene som skjer i samfunnet og i organisasjoner. Studiet skal gi deg bedre analytiske verktøy til å forstå slike endringer. Det er et mål at denne kompetansen skal kunne brukes konstruktivt i forbindelse med faktiske endringsprosesser. Studiet passer for studenter med bachelorgrad i økonomisk-administrative eller samfunnsfaglige studier eller tilsvarende og for ansatte i organisasjoner med ønske om å utvikle kompetanse rettet mot rådgivning og ledelse, gittfaglige eller realfaglige forutsetninger som tilsvarer bachelornivå innenfor det aktuelle fagfeltet.

Høgskolen i Moldes bredde og faglige tyngde innenfor disse fagområdene vil gi deg den faglige støtten du trenger for å gjennomføre dette studiet. Høgskolens læringsmiljø er basert på tett kontakt mellom studenter og fagpersonale.

Videre studier/jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Masterstudiet er for deg som allerede arbeider eller har ambisjoner om å arbeide som leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent i organisasjoner. Studiet kvalifiserer for jobber innen:

  • Analyse- og utredningsavdelinger i større organisasjoner
  • Næringsliv og offentlig forvaltning
  • Undervisning og forskning

Videre studier

Doktorgradsstudier

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre, innen samfunnsfag, økonomisk-administrative fag eller lignende fagområder. For søkere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagområder vil det bli gjort en konkret og samlet vurdering av faglig bakgrunn.

Det er et krav at minst 80 studiepoeng er fordypning i fag, emne eller emnegruppe innen økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsvitenskapelige fag, der det inngår emner som statsvitenskap, sosiologi, historie, juss eller andre samfunnsfag. Høgskolen i Molde kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkere som mangler 80 studiepoeng fordypning innen relevante emner vil ha mulighet til å kvalifisere seg ved å ta følgende emner: ADM100, ADM201, ADM205, LOG525 og LOG550. 

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Videopresentasjon

Juss og samfunnsfag ved Høgskolen i Molde

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samfunnsendring, organisasjon og ledelse - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samfunnsendring, organisasjon og ledelse - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!