Vis studentum.no som: Mobil

Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
2 år (60 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15.april
Ja

Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Har du helse- og sosialfaglig bakgrunn, og ønsker å jobbe med barn og unge? Høgskolen i Molde tilbyr videreutdanning i psykososialt arbeid med fokus på barn og unge.  

Studiet er etablert som oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen er ett av tiltakene i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Relevans for arbeidsliv

Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barnog unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen. 

Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnede tjenestetilbud til barn, ungdom og familier. 

Utdanningen har tre hovedområder:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge
 • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Organisering og læringsformer

Forelesning, nettstudier, handlings- og refleksjonsgrupper, refleksjonsnotater, utviklingsprosjekt,arbeidskrav og selvstudie.

Studentene må ha tilgang til PC/Mac der de kan følge nettforelesninger og følge opp studiene gjennom læringsplattformen Canvas.

  Videre studier/jobbmuligheter

  Jobbmuligheter

  Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som møter barn og unge i sin hverdag. Eksempler: Ansatte i skole, barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud

  Videre studier

  Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.

  Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre masterstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet.

  Opptakskrav/Søknad

  Bachelorgrad i helse- eller sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Annen tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning kan vurderes.

  Det kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid med minimum 50 %.

  Studiefakta, Tittel m.m

  Etterutdanning / Videreutdanning (60 studiepoeng)

  Jeg vil vite mer!

  Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning.

  Fyll inn din kontaktinformasjon

  Send interessemeldingen

  Få mer informasjon fra skolen

  Høgskolen i Molde

  Høgskole i Molde

  Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

  Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

  Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

  Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

  høgskolen i molde

  Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

  Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

  Utdanning med kvalitetssystem

  Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

  På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

  Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

  Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

  Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

  Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

  Høgskolen i Molde

  Britvegen 2
  6411 Molde

  Studiested og bomuligheter

  Vil du vite mer?

  Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning:

  Motta nyhetsbrev om utdanning
  OMTALER

  Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!