Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid - Videreutdanning

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
2 år (60 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Psykisk helsearbeid - Videreutdanning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - høgskolen i molde

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Har du bakgrunn fra helse- og sosialfaget, og ønsker å lære mer om psykisk helsearbeid? Høgskolen i Molde tilbyr Psykisk helsearbeid som videreutdanning.

Studiet har en tverrfaglig målgruppe av ansatte innen helse- og sosialfaglig arbeid på kommune-, fylkes- og statlig nivå. Studiet omfatter psykisk helse i et livsløpsperspektiv og er aktuelt i forhold til oppgaver knyttet til forebygging og behandling på ulike samfunnsarenaer og nivå. Videreutdanningen i psykisk helsearbeid kvalifiserer for arbeid innen både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Organisering av studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet er inndelt i en basisdel (30 studiepoeng) og en fordypningsdel i psykososialt arbeid (30 studiepoeng). Studiet har til sammen 11 ukesamlinger over fire semestre. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester med unntak av tredje semester som har to ukesamlinger. I tredje semester gjennomfører studentene syv ukers klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper som møtes fem ganger hvert semester.

Jobbmuligheter

Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Videre studier

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kan inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde eller gjennomføres som egen selvstendig utdanning.

Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet.

For kontakt eller mer informasjon om Psykisk helsearbeid - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag (sosialt arbeid, sykepleie, fysioterapi, barnevern, vernepleie) og ett års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Andre krav/forutsetninger

Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre klinisk undervisning og praksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning høyere grad (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!