Vis studentum.no som: Mobil

Praksisveiledning - Videreutdanning

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
1 år (10 studiepoeng)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Vårsemester - Molde
Søknadsfrist: 1. april
Ja

Praksisveiledning - Videreutdanning

Videreutdanning i praksisveiledning - høgskolen i molde

Videreutdanning i praksisveiledning

Dette studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for sykepleier- eller vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er organisert over tre samlinger på henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført utdanningen skal:

  • kunne anvende sentrale veilednings- og vurderingsprinsipper, veiledningsbegreper og metoder i veiledning av studenter
  • mestre grunnleggende ferdigheter i veiledning og vurdering av studenter i praksis
  • reflektere over sin veiledning og utvikle en teori for denne
  • ha kjennskap til de rammer og planer som ligger til grunn for studentenes praksisstudier

For kontakt eller mer informasjon om Praksisveiledning - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Videreutdanningen gir grunnleggende kompetanse til å veilede og vurdere studenter.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag plussett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (10 studiepoeng)

Kostnader

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift for ett semester. I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Praksisveiledning - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Praksisveiledning - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!