Vis studentum.no som: Mobil

Petroleumslogistikk - Bachelor

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høstsemester - Kristiansund
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Petroleumslogistikk - Bachelor

bachelor i petroleumslogistikk

Bachelor i Petroleumslogistikk 

Er du interessert i utvinningen av olje og gass, og logistikken knyttet til dette? Kunne du tenke å lære deg mer om hvordan å utnytte ressursene på en best mulig måte? Da kan bachelorstudiet i petroleumslogistikk ved Høgskolen i Molde være riktig valg for deg. 

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS. Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du, som alternativ til fag på skolen, velge ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner eller ta utplassering i bedrift.

Studiet passer for

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har yrkeserfaring, for eksempel fra petroleums- og logistikksektorene. En slik blanding av studenter direkte fra videregående skole og fra praksis har vært god for studiet fordi studentene dermed kan dra gjensidig nytte av ulik erfaringsbakgrunn.

JOBBMULIGHETER

Langs hele kysten er det etablert en rekke forsyningsbaser. Disse har behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de behovene som denne næringen har.

Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med:

  • Komplekse logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass 
  • Oppdragsleder eller medarbeider i prosjekter 
  • Forhandling og innkjøp av varer og tjenester 
  • Utvikling av leverandørkjeder 
  • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold 
  • Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester 
  • Offentlig forvaltning knyttet til logistikk 
  • Helse, miljø og sikkerhet

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak til internasjonale masterprogrammer ved Høgskolen i Molde – og videre kvalifisere seg til doktorgradsutdanning i logistikk.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Videopresentasjon

Logistikkstudiene ved Høgskolen i Molde

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Petroleumslogistikk - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Petroleumslogistikk - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!