Vis studentum.no som: Mobil

Økonomi og administrasjon - Master

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
2 år (120 studiepoeng)
Master, 2 år
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Økonomi og administrasjon - Master

master i økonomi og administrasjon - høgskolen i molde

Master i økonomi og administrasjon

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse og det gis mulighet for å velge støtteprofiler innen logistikk og organisasjon og ledelse. I tillegg kommer metodefag.

Hvorfor studere økonomi og administrasjon

For det første skal studiet bidra til høy faglig innsikt og øke kandidatene sine teoretiske og metodiske kvalifikasjoner. For det andre skal studiet sette kandidatene i stand til selvstendig å anvende videregående kunnskap fra økonomisk teori og metode. Endelig skal utdanningen kvalifisere kandidatene til å gjennomføre og være deltaker i vitenskapelig arbeid.

Innhold og oppbygging av studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er bygd opp etter NRØAs plan for et toårig masterstudium (120 studiepoeng). Denne planen setter følgende krav til studiet:

  • en hovedprofil (major) på minst 30 studiepoeng (kursdel) samt metodefag
  • et støtteområde (minor /økonomisk administrative valgfag) på mellom 20 og 30 studiepoeng (breddekravet)
  • et selvstendig arbeid (masteroppgave) innenfor hovedprofilen på 30 studiepoeng.

Hovedprofilen i det planlagte studiet er økonomisk analyse og det gis mulighet for å velge støtteprofiler innen logistikk og organisasjon og ledelse. I tillegg kommer metodefag. Hovedtemaene i økonomisk analyse vil utgjøre totalt 45 studiepoeng, hvor metodefag vil utgjøre 15 studiepoeng og støtte-/valgfag vil utgjøre 30 studiepoeng. Hovedprofilen økonomisk analyse består av bedriftsøkonomi (finansiell økonomi (15 stp.) og økonomisk styring (15 stp.) og samfunnsøkonomi (15 stp.).

Studieopphold i utlandet

Deler av studiet kan tas ved utenlandske institusjoner. Det er spesielt lagt til rette for at 2. semester kan benyttes til utveksling. Høgskolen i Molde har inngått studentutvekslingsavtale med

  • Aarhus Universitet, Institutt for økonomi, Danmark
  • North-West University, Vaal Triangle Campus, Sør-Afrika
  • University of Rijeka, Faculty of Economics, Kroatia

For kontakt eller mer informasjon om Økonomi og administrasjon - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Nyutdannede kandidater fra masterstudiet i økonomi og administrasjon er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Næringslivet tilbyr topplederstillinger (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner). Nyutdannede i masterprogrammet vil tilegne seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå. Potensielle fremtidige arbeidsgivere inkluderer derfor norske så vel som internasjonale organisasjoner.

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til en rekke PhD studier i økonomi nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer også til opptak på PhD studiet i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor i økonomi og administrasjon (øk/adm) eller tilsvarende norsk eller utenlandsk høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, karaktersnitt C eller bedre.

Utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget må ha et innhold som oppfyller kravene til Nasjonalt råd for økonomisk/administrativ utdanning, noe som innebærer at minst 120 studiepoeng skal være innenfor de økonomisk/administrative fagområdene bedriftsøkonomiske, administrasjon, samfunnsøkonomi og metode, med følgende minimumskrav:

  • bedriftsøkonomi: 30 stp
  • administrasjon: 25 stp
  • samfunnsøkonomi: 15 stp
  • metode: 20 stp

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng). Sammen med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, vil dette masterstudiet gi rett til tittelen siviløkonom.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Økonomi og administrasjon - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Økonomi og administrasjon - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!