Vis studentum.no som: Mobil

Økonomi og administrasjon - Bachelor

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Økonomi og administrasjon - Bachelor

studere økonomi og administrasjon molde

Bachelor i økonomi og administrasjon

Uavhengig av bransje, er det stort behov for økonomi- og lederkompetanse. Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet.

Studiet gir en faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen. Etterspørselen etter denne type kompetanse er alltid stor i næringsliv og offentlig forvaltning.

Studiet omfatter fag som bedriftsøkonomi, markedsføring, regnskap, økonomistyring, investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon.

Organisering og læringsformer

For å oppnå det ønskede læringsutbyttet for studiet, legges det opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Plenumsforelesninger med digitale presentasjoner og tradisjonell tavlebruk vil stå sentralt i formidling av kunnskap om problemstillinger, teorier og metoder innen fagområdene. Dette suppleres med organisert oppgaveløsning i mindre grupper, dels med veiledning underveis og dels uten. Gruppeoppgavene hentes ofte fra virkelige case og utformes for å skape diskusjon og for å trene studentene i teamarbeid der teorier og metoder skal anvendes og presenteres. I tillegg må studentene arbeide selvstendig med pensumbøkene og med obligatoriske skriftlige innleveringer.

Forventet arbeidsbelastning for studentene er 40 timer per uke.

Studiet passer for

Studiet er allsidig, fleksibelt og gir deg mange spennende muligheter underveis og etter endt utdanning. I tillegg til de obligatoriske kjerneemnene tilbyr Høgskolen i Molde en stor mengde valgbare støtte- og utdypningsemner som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg mot bestemte yrker for de som ønsker det. Høgskolen i Molde tilbyr valgfag innen:

 • Logistikk
 • Organisasjon og ledelse
 • Regnskap (regnskapførerautorisasjon) Se beskrivelse på neste side
 • Juss
 • Informasjonsbehandling

Innpassing av emner

Følgende studier ved Høgskolen i Molde kan innpasses fullt ut som valgemner i studiet:

Andre årsstudier fra andre innenlandske eller utenlandske institusjoner kan innpasses etter søknad. Språkstudier, informatikk og juridiske fag godkjennes vanligvis. Siste studieår kan i sin helhet tas ved Dublin Business School for de som ønsker å oppnå en dobbeltgrad. Adgangen til å ta ett eller to semester av studiet i utlandet øker mulighetsrommet i forhold til de valgemnene som kan tas ved Høgskolen i Molde.

  For kontakt eller mer informasjon om Økonomi og administrasjon - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

  Videre studier/jobbmuligheter

  Studenter som fullfører dette studiet, vil være kvalifiserte til å søke opptak til

  Alle de tre masterstudiene gir rett til tittelen Siviløkonom. 

  Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk.

  Opptakskrav/Søknad

  Generell studiekompetanse (GSK). Søkere som ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke realkompetanse.

  Høgskolen anbefaler sterkt at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar på forkurset i matematikk som starter ca. en uke før ordinær semesterstart.

  Studiefakta, Tittel m.m

  Bachelorgrad (180 studiepoeng)

  Kostnader

  Semesteravgift + læringsmateriell 

  Videopresentasjon

  Se mer om økonomistudiene ved Høgskolen i Molde.

  Jeg vil vite mer!

  Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Økonomi og administrasjon - Bachelor.

  Fyll inn din kontaktinformasjon

  Send interessemeldingen

  Få mer informasjon fra skolen

  Høgskolen i Molde

  Høgskolen i Molde

  Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

  Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

  Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

  Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

  høgskolen i molde

  Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

  Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

  Utdanning med kvalitetssystem

  Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

  På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

  Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

  Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

  Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

  Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

  Høgskolen i Molde

  Britvegen 2
  6411 Molde

  Studiested og bomuligheter

  Vil du vite mer?

  Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Økonomi og administrasjon - Bachelor:

  Motta nyhetsbrev om utdanning
  OMTALER

  Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

  Et veldig fleksibelt studium!

  Vurderer du å studere økonomi og administrasjon? Les om Stines opplevelser fra Høgskolen i Molde her!

  Les mer