Vis studentum.no som: Mobil

Marin logistikk og økonomi - Bachelor

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
3 år (180 stp)
Bachelor
Oppstart: Høstsemester - Kristiansund
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Marin logistikk og økonomi - Bachelor

Bachelor i marin logistikk og økonomi

Bachelor i marin logistikk og økonomi ved Høgskolen i Molde

Marin næring omfatter fiskeri, havbruk, fiskeindustri, forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden, fra innkjøp av innsatsfaktorer til sjømaten kan kjøpes over disk. Dette studiet fokuserer på hva som skal til for å skape god flyt og lønnsomhet i næringen.

Studiets innhold

Studiet er designet i samarbeide med bransjeaktører for å møte de kompetansebehovene sektoren har. Studiet vil gi en bransjerettet utdanning med relevante spesialiseringstema, samt generelle tema som logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport og prosjektledelse. På slutten av 2. studieår er det mulig, som alternativ til fag på høgskolen, å velge ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner eller ta utplassering i bedrift.

Spesialiseringtemaer

  • Næring og markeder
  • Biologisk produksjon
  • Produksjon av sjømat
  • Optimering i marin næring
  • Internasjonal forsyning og distribusjon
  • Bacheloroppgave med tema fra havbruksnæringen, fiskerinæringen og/ eller grensesnittproblemer f.eks. mot leverandører

Målgruppe

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har yrkeserfaring, for eksempel fra havbruks- eller fiskerisektoren. En slik blanding av studenter direkte fra videregående skole og fra praksis er god for studiet fordi studentene dermed kan dra gjensidig nytte av ulik erfaringsbakgrunn.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget mastergradsstudium i logistikk – Msc in Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Marin logistikk og økonomi - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Marin logistikk og økonomi - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!