Vis studentum.no som: Mobil

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) - Bachelor

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) - Bachelor

Bachelor i logistikk og SCM - høgskolen i molde

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management 

På Høgskolen i Molde kan du studere ledelse og logistikk på internasjonalt nivå, og knytte viktige kontakter innen internasjonal logistikk.

Hvorfor studere logistikk

Høye transport- og råvarekostnader kombinert med et høyt lønnsnivå gjør at norske bedrifter må tenke annerledes for å hevde seg i konkurransen med internasjonalt næringsliv. Satsing på gode logistikkløsinger er en av de viktigste faktorene for å sikre bedriftenes konkurranseevne.

Logistikk og Supply Chain Management handler om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrømmer i en bedrift eller mellom flere bedrifter. Det handler om best mulig flyt og å oppnå høyest mulig effektivitet til lavest mulig pris.

Målgruppe

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har noen års yrkeserfaring, mange av dem fra transport- og logistikk-sektoren. En del studenter har også kommet fra logistikk-relaterte jobber i Forsvaret. Denne blandingen har vært god siden den gjør at studentene kan ha gjensidig nytte av den ulike erfaringsbakgrunnen de har.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen logistikk og Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon. De ulike valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du enten ta ett semester ved en av våre utenlandske samarbeids-institusjoner, utplassering i bedrift eller offentlig etat, eller velge mellom et bredt spekter av valgfag hos oss.

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I disse emnene går studentene sammen med studentene på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner som er mer direkte innrettet mot logistikk, transportøkonomi og Supply Chain Management, samt store valgfagsblokker som muliggjør spesialisering i den retning studenten selv ønsker.

Fjerde semesteret er helt fritt for obligatorisk innhold, og her kan man velge tre ulike løsninger. Studenten kan:

  • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner
  • gjennomføre en utplassering i bedrift i semesteret
  • ta en kombinasjon av de valgfag som tilbys dette semesteret

For kontakt eller mer informasjon om Logistikk og Supply Chain Management (SCM) - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studiet i internasjonal logistikk kvalifiserer for arbeid innen:

  • Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM)
  • Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser
  • Lagerstyring
  • Befraktning
  • Transport- og ruteplanlegging for fly, busser, tog etc.

Videre studier

Ved Høgskolen i Molde kan du ta følgende masterprogrammer i logistikk:

Høgskolen i Molde har også flere doktorgradprogram (Phd) i logistikk.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i Logistikk og Supply Chain Management

Studiepoeng (ECTS)

180

Videopresentasjon

Logistikkstudiene ved Høgskolen i Molde

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Logistikk og Supply Chain Management (SCM) - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Logistikk og Supply Chain Management (SCM) - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Utrolig bra skole med et godt na...

Kristoffer Nilsen studerer på Høgskolen i Molde. Her får han en Bachelor i Logistikk og Supply Chain Management fra en vitenskapelig høgskole i logistikk, noe han mener er et klart kvalitetsstempel og en fordel når han senere skal ut i jobb.

Les mer