Vis studentum.no som: Mobil

Logistikk - Erfaringsbasert master

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
3 år (90 stp)
Master, 2 år
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Logistikk - Erfaringsbasert master

Erfaringsbasert master i logistikk - høgskolen i molde

Erfaringsbasert masterstudium i logistikk

Dette studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics. Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass.

Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videre utdanning til en mastergrad.

Oppbygging og gjennomføring

Studentene gjennomfører kurs i henhold til studieplanen med 15 studiepoeng per semester i de fire første semestre. I løpet av fjerde semester bør man utarbeide prosjektbeskrivelse for masteroppgave. Masteroppgaven skrives i femte og sjette semester. 

Seminaret Research design (del av seminarserien LOG904) inngår som en del av masteroppgaven. Dette innebærer obligatorisk oppmøte i en uke i et høstsemester. 

Organisering og læringsformer

Studiet er lagt opp hovedsaklig med vanlige ett-semesters kurs, basert på forelesninger og øvelser, med obligatoriske og i noen tilfeller karaktergivende innleveringsoppgaver. Det er valgt kurs som skal være mulig å gjennomføre uten å måtte delta på forelesninger. Studiet er imidlertid ikke lagt opp som et nettbasert studium og stiller således større krav til studentene med hensyn til egenstudier og ansvar for egen læring.

Videre studier/jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for lederstillinger i bedrifter og organisasjoner hvor logistikk er en sentral problemstilling.

Videre studier

Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD studier i Norge og ulandet.

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre, innen logistikk, økonomi-administrasjon, informatikk eller lignende. I tillegg er det krav om min. 2 års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende høgskole/universitetsutdanning av minst 3 års varighet innen logistikk, økonomi-administrasjon, informatikk eller lignende, samt minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Videopresentasjon

Logistikkstudiene ved Høgskolen i Molde

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Logistikk - Erfaringsbasert master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Logistikk - Erfaringsbasert master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!