Vis studentum.no som: Mobil

IT og digitalisering - Bachelor

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

IT og digitalisering - Bachelor

studere it og digitalisering - høgskolen i molde

Bachelor i IT og digitalisering

Studiet vil gi deg en innføring i viktige sider ved moderne databehandling og digitalisering. Ved å forstå teknologien vil du lettere se mulighetene og begrensningene. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle og forbedre arbeidsoppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy. Vi planlegger også å ha design av webapplikasjoner, mobil IT og kybernetikk for industrien i studieplanen, sammen med innføring i industrielt internett, maskinlæring og «big data».

Hvorfor velge dette programmet?

IT er blitt en del av alt som omgir oss både i arbeids- og privatlivet. Mange av teknologiene som tidligere var ansett som science fiction, finnes nå lett tilgjengelig. I stor utstrekning bygger de på idéer som vi har arbeidet med innen IT-fagene siden de formelt ble etablert som en egen disiplin tidlig på femtitallet i ved Universitetet i Cambridge. Der, som ved flere andre universiteter, var «computer science» sett på som en underdisiplin av matematikk. Etterhvert er IT, informasjonssystemer og informasjonsvitenskap også blitt bærebjelker i organisasjons- og forretningsutvikling, demokratisering og innovasjon. Flere ganger er utviklingen av ny informasjonsteknologi blitt sett som et avgjørende element i endringen av hele samfunnsstrukturen og den globale økonomien. Sosiale media, maskinlæring og sensorteknologi er sentrale bidrag fra IT som vi tilbyr studenter å bli kjent med i dette programmet. Hovedårsaken til at vi nå mer enn noen gang trenger kandidater med kompetanse innen IT og digitalisering, er at datateknologien er blitt så avansert, kraftig og billig at vi kan lage tilstrekkelig brukervennlige systemer.

Jobbmuligheter

Noen typer arbeidsplasser kommer antageligvis til å forsvinne som en del av den tekniske og økonomiske utviklingen. IT gjør dette mulig, i noen tilfeller uunngåelig og ofte ønskelig, fordi jobbene som skal erstattes enten er farlige, kjedelige eller lite lønnsomme. I kjølvannet av dette vil det skapes nye jobber.

Forståelse for og kunnskap om gode IT-systemer er en av mulighetene for å lykkes i det nye jobbmarkedet. Som IT-student vil du kunne være med å lage gode IT-systemer og vite hvordan bedrifter og privatpersoner skal få brukt dem på en best mulig måte.

  • Integrasjonsarkitekt, med ansvar for analyse, design og innføring av komplekse løsninger bestående av flere ulike IT-systemer
  • Prosjektleder for utvikling og innføring av nye IT-systemer
  • Produktansvarlig, forretningsutvikler eller kundeansvarlig for alle typer varer eller tjenester der IT er en del av løsningen
  • Planlegger, fagansvarlig eller innkjøper
  • Systemdesigner, -utvikler eller programmerer
  • Konsulent i veldig mange ulike bransjer og segmenter
  • Gründer og entreprenør
  • Spesialrådgiver i store selskaper og offentlige virksomheter
  • Foruten en rekke forsker- og undervisningsstillinger, dersom du i tillegg velger pedagogisk tilleggsutdannelse

Videre studier

Med en bachelor i IT og digitalisering kan du søke opptak på enkelte av masterprogrammene på Høgskolen i Molde og andre høyere institusjoner i Norge og utlandet.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse (GSK).

Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen IT og digitalisering - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra IT og digitalisering - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!