Vis studentum.no som: Mobil

Habilitering og miljøarbeid - Videreutdanning

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
2 år (60 studiepoeng)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Habilitering og miljøarbeid - Videreutdanning

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid

Videreutdanning i Habilitering og miljøarbeid er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på multifunksjonshemming og utfordrende atferd. Mennesker med ulike funksjonshemminger har ressurser og utviklingsmuligheter som må sees og anerkjennes av tjenesteyter. Samtidig må deres individuelle behov møtes med tilpasset hjelp og forståelse for kontekstens betydning.

Målgruppe for studiet

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning og retter seg hovedsakelig mot studenter med helse, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men også andre med tilsvarende utdanningsnivå med relevante arbeidsforhold . Studiet er en fordypning og videreføring av kunnskap og ferdigheter etter bachelorutdanning. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele detspekteret av yrkesgrupper som jobber innen tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning organisert som et deltidsstudium over 2 år, og kan inngå som 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag. Videreutdanning er en av fem alternative studieretninger som kan gjennomføres som en egen selvstendig utdanning, eller inngå som første del av masterstudiet.

Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet).

Fjerde semester skal det skrives en fordypningsoppgave som er basert på klinisk utviklingsarbeid i egen praksis. Det legges opp til en læringsstrategi som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap med tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen. Studentene skal arbeide på ulike måter med emnene i studiet, blant annet gjennom muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver. De skal øve seg på å gi og motta tilbakemelding på muntlig og skriftlig arbeid, og lære problemløsende holdning gjennom å jobbe med kasus som beskriver utfordringer de kan møte i praksis.

For kontakt eller mer informasjon om Habilitering og miljøarbeid - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid kan gjennomføres som egen, selvstendig utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universitet. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karaktekrav på gjennomsnitt C eller bedre.

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad og relevant arbeidstilknytning under utdanning.

Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, barnehagelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Habilitering og miljøarbeid - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Habilitering og miljøarbeid - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!