Vis studentum.no som: Mobil

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten - Videreutdanning

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
2 år (60 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten - Videreutdanning

videreutdanning i avansert klinisk sykepleie - høgskolen i molde

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten er en videreutdanning med tre valgfrie spesialiseringsområder:

A. Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander
B. Palliativ omsorg
C. Demensomsorg

Målgruppe

Studiet retter seg mot sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å styrke sinkliniske vurderings- og handlingskompetanse for å imøtekomme fremtidens utfordringer ihelsetjenesten.

Innhold og oppbygging av studiet

Avansert klinisk sykepleie er bygd opp som et helhetlig studium, med felles emner (50 stp.) og valgfri fordypning i demensomsorg, palliativ omsorg eller omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander (10 stp.). Studiet er organisert med undervisning og kliniske studier i ukesamlinger, og faste refleksjonsgrupper som møtes jevnlig mellom ukesamlingene. Studiet er på 60 studiepoeng og er inndelt i 8 emner:

  • Avansert klinisk sykepleie - systematisk kartlegging og vurdering av pasientens helsetilstand, 5 stp.
  • Etikk og omsorgstenkning, 2,5 stp
  • Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, 7,5 stp.
  • Sykdomslære, patofysiologi og farmakologi i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner, 12,5 stp.
  • Kommunikasjon og samhandling i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner, 2,5 stp.
  • Valgfri fordypning i demensomsorg, palliativ omsorg eller omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander,10 stp.
  • Omsorg ved livets slutt, 5 stp.
  • Fordypningsoppgave med utvalgte tema i organisering og ledelse, og endringsarbeid og nytenkning,15 stp.

Studiets læringsutbytte

En reflektert sykepleier med høy yrkesetisk standard og avansert klinisk kompetanse som kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For at helsetilbudet skal fungere godt, vektlegges involvering og medvirkning av pasient og pårørende. 

For kontakt eller mer informasjon om Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Dersom en har MaHS-del I og ønsker opptak til MaHS-del II, forutsetter et karakterkrav på C igjennomsnitt, og C på Fordypningsoppgaven. Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-studier.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i sykepleie. Karakterkrav: Minimum C dersom en søker seg inn på hele mastergraden.

Tilleggskrav

Offentlig godkjent som sykepleier i Norge. Minimum 2 års relevant klinisk praksis i løpet av siste 5 år.

Andre krav/forutsetninger

Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre klinisk undervisning og praksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!