Videre- og etterutdanning
Ingen anmeldelser

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Utdanningen skal gjøre deg i stand til å forstå avhengighet, mestringsstrategier, traumer og skadelig rusmiddelbruk med samtidige psykiske helseutfordringer. Studiet ser nærmere på hva som kan være nyttige tilnærminger og strategier for å styrke mestring, sosial integrasjon og økt livskvalitet fra et personorientert perspektiv.

Samtidig rusmisbruk og psykiske helseplager ser ut til å øke i omfang, og vies større oppmerksomhet. Denne utviklingen skaper alvorlige konsekvenser både på individ- og familienivå, i nettverk og lokalsamfunnet, men også når det gjelder folkehelsen, og dermed også for den generelle samfunnsøkonomien.

Studiet vektlegger tverrfaglighet, brukermedvirkning, samhandling og samarbeid på alle nivåer, og innen ulike sektorer. Studiet er samlingsbasert og inkluderer åtte uker veiledet klinisk praksis, som er på heltid.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights