Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Elverum
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er en tverrprofesjonell deltidsutdanning. Rehabilitering og habilitering handler om målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak som tar utgangspunkt i den enkelte pasients/brukers livssituasjon og mål, samt tilrettelegger for gode lærings- og mestringsprosesser. Studiet vektlegger et helhetlig menneskesyn og et bio-psykososialt perspektiv på helse og funksjonsnedsettelse, og retter seg mot personer som har en ervervet eller medfødt skade/sykdom som medfører funksjonsnedsettelse av fysisk, psykisk, kognitiv og/eller sosial karakter. Dette krever personell med solide fagkunnskaper som kan samhandle på tvers av profesjoner, tjenestenivå og sektorer. Gjennom studiet vil du få kompetanse i å vurdere habiliterings- og rehabiliteringsbehov, anvende kunnskapsbaserte arbeidsformer, samt koordinere og lede tverrprofesjonelle team og komplekse rehabiliteringsprosesser. 

Rehabilitering og habilitering er et nasjonalt helsepolitisk satsingsområde. Funksjons- og ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er endret og i en rekke offentlige dokumenter pekes det på et stort behov for utvikling og innovasjon i tjenestene på alle nivå (Samhandlingsreformen, Primærhelsemeldingen, Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering). Dette stiller store krav til faglig kompetanse, tverrfaglig samarbeid og ledelse. Fokusområder i utdanningen er tverrprofesjonell re-habiliteringskompetanse, læring og mestring, ledelse og samhandling.

Utdanningen er en 2-årig deltidsutdanning med fire samlinger a tre dager per semester. Samlingene foregår på Høgskolen i Innlandet, studiested Elverum.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!