Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillehammer
ca 5 måneder
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling

På oppdrag fra NAV tilbyr Høgskolen i Innlandet videreutdanning i prosessledelse for ansatte i NAV, samt fylkeskontorene og ved fylkesmannsembetene.

Studiet består av emnet "Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV" og har et omfang på 15 studiepoeng, og går over en periode på ca. 5 måneder.

Videreutdanningen er for ansatte som har/eller skal inneha en tilrettelegger og utviklingsrolle i det videre kompetanse- og utviklingsarbeidet i NAV. De som gjennomfører studiet vil kunne gå inn i rollen som prosessledere i kompetanseutvikling i NAV. Ansatte i NAV må i økende grad arbeide med oppgaver som er komplekse og sammensatte, og som ofte fordrer samhandling mellom fagansatte med ulik kompetanse. 

Videreutdanningens formål

  • Bidra til å styrke og videreutvikle prosessledernes kunnskaper, ferdigheter og generelle    kompetanse i å lede og tilrettelegge for gode læringsprosesser, samt utvikle læringsarenaer og   metoder for læring som er kunnskapsbaserte, treffsikre og gir effekt
  • Ta vare på og videreutvikle den kompetansen som skal anvendes aktivt og systematisk i rollen   som prosessledere
  • Bidra til å etablere kompetanseutvikling som en kontinuerlig prosess i NAV, som en del av et læringssystem og øke kvaliteten på intern kompetanseutvikling 
  • Sikre at universitet og høgskolen integreres i NAVs læringssystem og bidrar til å underbygge kvalitet

Prosessledelse i kompetanseutvikling handler om å legge til rette for og lede integrerte arbeids- og læringsprosesser. Dette er endringsprosesser som kan være krevende for alle som deltar, og det krever at de som leder har innsikt i og forståelse for relasjonene mellom mennesker som skal handle sammen i endringsprosesser, samt hvordan ulike strukturer og arbeidsformer kan støtte slike prosesser.

Studiet består av 4 moduler:

  • Modul 1: Grunnleggende organisasjonsforståelse
  • Modul 2: Ledelse av prosesser - lærende ledelse
  • Modul 3: Arbeidsplassen som læringsarena
  • Modul 4: Egen rolle og autoritet

Studiet kan innpasses som valgemne i Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet etter individuell søknad. 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!