Videreutdanning i kreftsykepleie

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Elverum
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Med denne videreutdanningen blir du kvalifisert til å utøve kreftsykepleie til pasienter i og utenfor institusjon, samt ivareta og bistå pårørende.

Kreftsykepleieren gir person- og familiesentrert kreftsykepleie til pasienter i alle aldre. Kreftsykepleieren arbeider med helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende perspektiv. Kreftsykepleiere foretar kliniske observasjoner, vurderinger, beslutninger og iverksetter handlinger som fremmer mestring, håp og god livskvalitet hos pasienter i kreftomsorgen.

Kreftsykepleieren har en viktig funksjon med tanke på nettverksbygging i kreftomsorgen. Kreftsykepleier deltar i samhandling og koordinering på tvers av faggrupper og tjenestenivå i oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!