Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
3 måneder
Deltid
Støttet av lånekassen

Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen

Studiet består av emnet "Videregående kommuneregnskap for NKKskolen", og er et påbyggingsstudium til "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen",

Videregående kommuneregnskap for NKKskolen gir deg en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Hensikten er å gi deg en kunnskapsmessig basis for å kunne legge frem et komplett kommuneregnskap. 

Studiet har blitt oppdatert og videreutviklet for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet, og er utviklet for de som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Studiets innhold:

  •         rammeverket for kommuneregnskapet
  •         økonomibestemmelse i kommuneloven og forskriftene tilhørende loven
  •         aktivering og måling av de viktigste regnskapspostene
  •         kvalitetskravene til kommuneregnskapet
  •         avstemming og bokføring pensjon
  •         avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
  •         balanseregnskapet og vurdering av balansepostene
  •         konsolidert regnskap
  •         god kommunal regnskapsskikk
  •         analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat

Videregående kommuneregnskap for NKKskolen er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Det er relevant for alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer, som ønsker å få kompetanse på kommuneregnskapet, på et videregående nivå.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!