Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Hamar
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger à 2 dager i semesteret ved Campus Hamar. I tillegg vil det bli gjennomført nettbaserte og praktiske læringsaktiviteter. Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper om Rammeplan for barnehager, læreplanverket for Kunnskapsløftet, praksisveiledning, kommunikasjons- og samspillsprosesser og kollektive utviklings- og læreprosesser i barnehagens praksisfeltet.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!