Vis studentum.no som: Mobil

Utdanningsledelse - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Deltid
4 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Hamar
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Utdanningsledelse - Master

Master i utdanningsledelse

Er du rektor eller styrer i en barnehage og ønsker å videreutvikle deg som leder? Vil du ta en mastergrad som både er praksisorientert og forankret i pedagogisk forskning? Ønsker du å ta et studium hvor du kan kombinere jobb og studier? Da kan master i utdanningsledelse være aktuelt for deg!

Kort om studiet

Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner. Studiets overordnede formål er å kvalifisere studentene til å utnytte formelle ledelsesfunksjoner for å bygge kollektiv kapasitet i egen organisasjon i forhold til utfordringene i norsk barnehage og grunnopplæring. Studentene skal få grunnleggende kunnskap og ferdigheter i ledelse og drift av pedagogisk forbedringsarbeid i skoler og barnehager.

Studiet legger stor vekt på tett integrasjon av eget praksisfelt med teori og norsk og internasjonal empirisk forskning. Studiet har således en evidensbasert og praksisrettet profil, der studenter blant annet skal bruke data fra egen organisasjon i oppgaveløsning.

Opptakskrav/Søknad

Lærerutdanning eller annen relevant pedagogisk utdanning på minst 180 studiepoeng. I tillegg kreves det minst tre års relevant yrkespraksis innen barnehage, grunnskole eller videregående opplæring, samt et nåværende ansettelsesforhold i en pedagogisk institusjon.

Godkjent Nasjonal Rektorutdanning, Styrerutdanning eller PPT-lederutdanning kan innpasses i første studieår, og erstatter således de to emnene Styring og organisasjonsbygging (15 sp) og Ledelse for læring (15 sp).

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!