Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum)

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Elverum
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum)

Studiet retter oppmerksomheten mot barn og unges psykososiale behov, rus og tidlig intervensjon til risikoutsatte barn og unge. Dette inkluderer tverrfaglig samarbeid og tett kontakt og samhandling mellom høgskolene og de tjenestene som arbeider med barn og unge. Utdanningen inngår i regjeringens mål om å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge.

Formålet med utdanningen:

  • Gi studentene økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid.
  • Utvikle studentenes ferdigheter i å identifisere psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet og intervenere ved behov. 
  • Gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner relatert til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.

Studiet retter oppmerksomheten mot  barn og unge i alderen 0 – 23 år og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne. Det er er praksisnært studium med veiledning knyttet til egen praksis.

Studiet retter seg spesielt mot ansatte som arbeider direkte mot barn og unge i for eksempel:

  • Barnehager
  • Skoler - fra grunnskolen til videregående opplæring
  • Helse og omsorgs(sosial) tjenester
  • Barnevern
  • Politi
  • Kultur og fritid

Studiet tilbys på to studiesteder - Elverum og Lillehammer

Studentenes arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter på denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalter. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Statsforvalter om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Statsforvalter lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen på vinteren/tidlig på våren. Les mer om ordningen her.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!