Vis studentum.no som: Mobil

TV-ledelse - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Lillehammer
Søknadsfrist: 15. april
Ja

TV-ledelse - Bachelor

Bachelor i TV-ledelse

Studiet hvor du blir Produksjonsleder / Prosjektleder / Kreativ produsent.

Ledelsestudiene ved TV-skolen er praktiske utdanninger hvor studentene lærer å lede kreative prosjekter og produksjoner i TV-bransjen.

I løpet av de tre årene lærer du inngående om teamledelse, produksjonsprosesser, planlegging, manusutvikling, casting, økonomi og praktisk juss.

De små klassene ved TV-skolen gir en helt unik lærertetthet og samhold mellom studentene på tvers av trinn og fordypninger, og du får et sterkt nettverk som du tar med deg ut i bransjen. I studietiden blir du med på en rekke samarbeidsprosjekt med bransjen, og du får øvelse i å jobbe i reelle samarbeidssituasjoner og utvikle og gjennomføre ideer.

Fordypningene

I det første studieåret lærer ledelsestudentene grunnleggende produksjonsledelse, men de lærer også essensielle ferdigheter innenfor regi og teknikk. Det er viktig at ledelsestudentene lærer så mye om ulike produksjonsprosesser før de skal lede større prosjekt i andre og tredje året. Mot slutten av første studieår må studentene velge studiefordypning innen enten administrativ ledelse som produksjonsleder eller kreativ ledelse som prosjektleder.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse og opptaksprøve

Opptaksprøve:
Innen 15. april må du gå inn på samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-ledelse (210 534):

  1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.

  2. Relevante attester.

  3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Kvinner er underrepresentert i fagfunksjoner som utdanningen kvalifiserer for, og oppfordres derfor spesielt til å søke.

For mer informasjon, vennligst kontakt Høgskolen i Innlandet.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelograd (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!